Trabzon ilimizde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla KTÜ veya bilinen adıyla KATÜ yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında personel alımı yapacağını açıkladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 18 Eylül 2017 ile 2 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler yazımız devamında detaylı olarak verilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünv anda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim 2016 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.BİRİMİÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
Farabi

Hastanesi

Başhekimliği

Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 6 (altı) ay Yanık Ünitesinde hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirebilmek
1Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2Adaylar mezuniyetine göre; 2016 KPSS Ortaöğretim/Önlisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
3Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
4Müracaatların ilanın gazatede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.
64-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
7Müracaatlar; 18/09/2017 tarihinde başlayıp 02/10/2017 tarihi mesai saati bitimine ( Saat 17.00) kadar devam edecektir. Bu tarihden itibaren yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu belgeleri getirmeyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)
2Başvuru koşulunda istenen 2016 KPSS Sonuç Belgesi.
3Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.
4Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).
6Adaylar aranan nitelikler bölümünde istenilen tecrübeye ait çalışma belgesini getirmek zorundadırlar.( Bu sürelerin

SGK Hizmet Dökümünde karşılığı bulunmak zorunluluğu vardır.)

7SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)
Not:Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz ,,atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine

bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Personel Daire Başkanlığına)

Fotoğraf

Üniversiteniz Farabi Hastanesi Başhekimliği’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli Hemşire (SML) olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. . 08/2017

Yanık Ünitesi

Adı-Soyadı

İmza

Ev adresi

TC Kimlik No:……………………….

Tel :…………………………

GSM :…………………………

Ekler :

1 -Diploma örneği

2- Lise 2016 KPSS Sonuç Belgesi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 1 adet fotoğraf ( Dilekçeye eklenecektir )

5- Çalışma belgesi ve sigorta hizmet belgesi

Bu yazımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.