Özellikle son dönemde çıkan haberlerde sık sık Kanun Hükmünde Kararname yani kısaca KHK tanımını sık sık duymaktayız. Peki Kanun Hükmünde Kararname tam olarak ne demektir?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nedir, ne demektir?

Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükumetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 87. maddesi ile, “Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” TBMM’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.Anayasa’nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir. Bu madde şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılır. Ülkemizde olağan kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta ve bu yetki Bakanlar Kurulu’na TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü kanun hükmünde kararnameler ise, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Bunun için TBMM’nin herhangi bir yetki vermesine gerek duyulmaz. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tabidirler.

Kanun hükmünde kararnameler olağan olsun veya olmasın Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmektedir. Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra da TBMM’nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan Kanun Hükmünde Kararnameleri bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinin reddettiği Kanun Hükmünde Kararnameler ise bu red kararının Resmi Gazetede yayınladığı tarihte yürürlükten kalkar.

Bu yazımızda Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir, kim çıkarır, iptal edilir mi, denetimini kim yapar, hangi durumlarda çıkarılır, kaça ayrılır, nedir kısaca, kim tarafından çıkarılır, meclis onayına sunulur mu, nerede yayınlanır, özellikleri nelerdir, yetkisi kime aittir gibi konularda detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kanun hükmünde kararname konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan kanun hükmünde kararname duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.