Yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren, yangın dışında doğal afetler sonucunda meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilk yardım müdahalelerini yapan kişilere itfaiyeci denilmektedir. Bir önceki yazımızda itfaiyeci kimdir detaylı olarak anlattık. Bu yazımızda ise itfaiyeci nasıl olunur, itfaiyeci olmak için gereken şartlar nelerdir, kimler itfaiyeci olabilir, itfaiyeci olmak istiyorum, itfaiyeci olmak için gerekenler ve itfaiyeci olmak için yapmanız gerekenler ile ilgili detaylı bilgileri paylaşacağız.

İtfaiyeci Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İtfaiyeci nasıl olunur anlatmadan önce kimler itfaiyeci olabilir, kimler olamaz bahsetmekte fayda var. Aşağıda belediyelerin yayınladığı itfaiyeci ilanlarından birisinden alınmıştır.  Aşağıda itfaiyeci olmak için gereken şartlar arasında yer alan boy ve kilo ilana göre değişiklik gösterebilmektedir. • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek, Kadın olmak, (E/K)
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 • Eğitim durumu itibariyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b) Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden mezun olmak. (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

ç) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat, Jeodezi ve Fotoğrametri, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre ve Kimya Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

 • Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu adayların ( C ) veya ( E ), Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Lisans düzeyinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu adaylar için ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 m, kadınlarda en az 1.67m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,
 • Başvuru Yapılacak Tarih itibari ile 30 Yaşını Doldurmamış olmak
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanları almış olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

İtfaiyeci Nasıl Olunur?

İtfaiyeci alımı yapan yerlerin veya belediyelerin ilanlarında genellikle en az lise ya da dengi bir okul mezuniyeti aranmaktadır. Eğer lise mezunu iseniz ve itfaiyeci olmak istiyorsanız belediyelerin bünyelerinde faaliyet göstermekte olan şehir itfaiyelerinin ilanlarını takip edebilirsiniz. Her sene bir çok belediye itfaiyeci alımı gerçekleştirmektedir. Ancak bu ilanlara başvuruda bulunmadan önce aranılan başvuru şartlarını detaylı olarak incelemek gerekmektedir. Son dönemde verilen itfaiye alımlarında yer alan genel şartları yukarıda verdik. Bu şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol edebilirsiniz.

İtfaiyecilik mesleğini seçmeyi çok önceden düşünmüş ve bir yükseköğretim kurumunun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği gibi bölümlerini bitirmiş olanlar da bulunmaktadır. Bu kişiler de yine belediyeler ve şirketlerce verilmiş iş ilanlarını takip etmelidirler. Tabi diğer kişilerden farklı olarak bir eğitim süreci yaşamazlar ve alımlarda öncelik hakkına sahip olurlar. Bu sebepten şayet itfaiyecilik mesleğini icra etmeye karar vermişseniz, bir yükseköğretim kurumunda yukarıda saymış olduğumuz bölümleri okumanızda oldukça yarar var.

İtfaiye ilanlarına başvuru yapan adaylar içerisinde başvuruları kabul görenler, sözlü mülakat ve iki aşamadan oluşan sınava katılmak durumunda kalmaktadır. Sözlü mülakatta adaylar aşağıda bulunan konulardan sorumlu tutulurlar.

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
 • Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,
 • Genel kültür.

İtfaiye eri giriş sınavı ise dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınavda değerlendirmeler 100 puan sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sonucunda baraj puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puanı alan adaydan başlanılarak, düşük puana göre alım sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılmaktadır. Kurum sınavı başarı puanı ise dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamaları alınarak hesaplanmaktadır. Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınav başarı puanının (dayanıklılık testi ve sözlü mülakat sonuçlarının) %50?si ile KPSS puanının %50?si alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. Bunun yanında İtfaiyeci maaşlarını öğrenmek için TIKLAYIN


DİĞER İTFAİYE HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, itfaiye konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan itfaiye duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.