İstirdat davası nedir, ne demektir?

İstirdat davası, yasa dışı kazanma oluşan prosedürler sonunda mal varlıklarında düşmeler oluşan şahıslara, sundukları unsurları gerisingeri tashih hakkı veren davaya denmektedir. Geri isteme davası olarak da bilinmektedir. Alacaklı olan kişinin adaleti üzerine olan kişisel bir hak davasıdır. Eksik olan borçlar için kesinlikle istirdat davası açılmamaktadır ve açılamaz. Bu noktada bazı insanlar karıştırmaktadır.

Alacaklı kişinin borçlu olan kişiye açtığı icra takibi sonrası açtığı dava üzerine itiraz eden borçlunun itirazı sayılmadığı zaman icra mahkemesinde kaldırılan borçlunun, borçlu olmadığı halde ödediği davaya karşılık olarak açtığı davaya istirdat davası denmektedir. Sonuçlanan icra takibi sonucunda borçlu olan kişinin alacaklıya açtığı davaya denmektedir.İstirdat davası hangi hallerde açılır, açma şartları / koşulları nelerdir?

İstirdat davası maddi hukuk alanında ele alındığında sebepsiz yere zenginleşme davaları olarak düşünülebilir. Bu davalarda borçlu kişinin borcu olmadığını ispat etmesi ile bu parayı ödememesi gerektiğini ispat etmesi gerekmektedir. İstirdat davası açma şartları nelerdir?

  • Borçlu, borçlu olmadığını düşündüğü bir paranın ödemesi durumunda istirdat davası açabilir.
  • Paranın borçlu tarafından icra takibi sırasında ödenmiş olması durumunda istirdat davası açılabilir.
  • Paranın borçlu tarafından cebri icra tehdidi altında ödenmesi sebebi ile istirdat davası açılabilir.
  • İstirdat davası bir sene içinde açılmış olmalıdır.

İstirdat davası nasıl nereye açılır?

İstirdat davası açan davacı borçlu, isteğine nazaran takibi yapılan bulunduğu bölgedeki icra dairesinde açabilir. Ya da davalı olan alıcının yaşadığı yer olan asliye hukuk mahkemesinde açılabilmektedir. İstirdat davası ayrıca icra takibi biter bitmezden geçen süre zarfında hemen açılması gereken bir davadır. Arama emri takibi olan durumlarda bu dava kesinlikle açılamaz.

Davanın, paranın hepsi icra dairesine ödenip bittiğinden itibaren 1 sene içerisinde açılması gerekmektedir. Aksi halde bu süre zarfında hak düşürücü süre kullanılmazsa mahkeme tarafından gözetilmektedir. Ayrıca 1 sene içerisinde açılmayan istirdat davası daha sonra açılırsa geçerli olmayabilir. İstirdat davasını açan borçlu kişi eğer borçlu olmadığı halde ödediği parayı icra tehdidi sebebiyle ödediğini kanıtlarsa o zaman istirdat davası açabilir ve kazanabilir. Ödeme yönergesine inkar zamanı içerisinde ücreti ödeyen borçlu olan kişi bu davayı açma hakkını kaybeder. Davanın hükmü maddi konuda kati yargı teşekkül etmektedir. Mahkemeyi kaybeden kişi öteki kişiye her hangi bir tazminat ödememektedir.

İstirdat davası ne kadar sürer?

Herhangi bir davada olduğu gibi istirdat davalarının da ne kadar süre zarfında biteceği, mahkemenin yoğunluğuna ve taraflara göre farklılık göstermektedir. Bu sebepten net bir cevap vermek mümkün değildir.

Bu yazımızda istirdat davası ne kadar sürer, kime karşı açılır, ne zaman açılır, tanımı gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer sayfamızdan hakkınızda açılmış dava var mı öğrenebilirsiniz.


DİĞER İSTİRDAT DAVASI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, istirdat davası konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan istirdat davası duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.