İstanbul Üniversitesi sözleşmesi personel alımı ilanı çevresinde aşağıda duyurduğu şartlara uyması şartıyla kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 109 hemşire ve 4 sağlık teknikeri alımı yapacağını açıkladı.  Alınacak olan personel sadece İstanbul Üniversitesi’ni kapsayacak olup, ilan son başvuru tarihi 10 Aralık 2014’tür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2014 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.                       POZİSYON             ADET                                          ARANILAN NİTELİKLER
           SAĞLIK TEKNİKERİ           4Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu

perfüzyon teknikleri bölümünden mezunu olmak.

           HEMŞİRE         109Yükseköğretim kurumları lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik bölümü mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ARANILAN NİTELİKLER

İstanbul Üniversitesi 104 hemşire ve 4 sağlık teknikeri sözleşmeli personel alımında istenilen başvuru şartları ve aranılan özellikler aşağıdaki gibidir.

  • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
  • 2014 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve (B) grubu Önlisans mezunları için KPSS-P93 50 puan türünden ve KPSS-P3 puan türünden 55 ve yukarı almış olmak.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

BAŞVURU FORMU için TIKLAYINIZ

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içerisinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  • Fotoğraflı başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti
  • 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.


DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sözleşmeli personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sözleşmeli personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.