İstanbul Üniversitesi yayınladığı ilan ile aşağıda bulunan kadro ve bölümlere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde 108 personel alımı gerçekleştirilecek.  Toplamda alınacak 108 personelin 106’sı hemşire ve 2’si de sağlık teknikeri olacak. İstanbul Üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı ve sağlık teknikeri alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgiler ile diğer ilan detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye ve özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” dayanarak 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.UNVANADETBÜTÇEARANILAN NİTELİKLERNİTELİK KODU
HEMŞİRE39Özel BütçeHemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.H1
HEMŞİRE67Döner Sermaye BütçesiHemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.H1
SAĞLIK TEKNİKERİ1Döner Sermaye BütçesiSağlık Hizmetleri MYO ilk ve Acil Yardım Bölümü ön Lisans Programından Mezunu OlmakSTİ
SAĞLIK TEKNİKERİ1Döner Sermaye BütçesiSağlık Hizmetleri MYO Anestezi Bölümü ön lisans Programından Mezun Olmak.ST2 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları 2016

İlana başvuru yapmak isteyen adaylardan aşağıdaki başvuru şartları aranmaktadır.

 • Başvuracak adaylarda yukanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
 • Başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 2014 KPSS-P3 puan türü, On Lisans mezunları için 2014 KPSS P93 puan türü esas alınacaktır.
 • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (notertasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işi alınmayacaklardır.

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı İlanı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYIN

Adaylar yukarıda bulunan başvuru formunu kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup bizzat müracaatta bulunarak başvuru yapmalısınız.

İlanda İstenilen Belgeler

 • Dilekçe
 • Fotoğraflı Başvuru formu
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 • İlanda belirtilen niteliklere haiz olunduğunu gösterir belgeler
 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 işgünü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları İçin gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul. edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca birtebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında yapılacak olan hemşire alımı ve sağlık teknikeri alımı için başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştık. İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanına dair soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.