İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUSU

İstanbul Teknik Üniversitesi 2014-2015 yılı bahar döneminde yüksek lisans ve doktora öğrenci adaylarının başvurularını kabul edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuruları 5 Ocak 2015 tarihine kadar yapılacaktır. Üniversitenin sitesinden yapılan duyuruda hangi bölümlerde ve hangi puan türlerinden alım yapılacağı belirtildi. YDS İşte detaylar ..

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.LİSANSÜSTÜ ÖNKAYITLARI VE İSTENİLEN BELGELER

Önkayıt: 5 Ocak 2015 tarihine kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/ adresinden önkayıt yapılması gerekmektedir. Önkayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

1) Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir)

Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların en az 3.0 ortalamaya sahip olması gerekmektedir (programların uygun görmesi halinde bu değer arttırılabilir).

2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri (ALES, GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55, Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adayların ise ALES Sayısal puanının 80 taban puanından az olmaması gerekmektedir. (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES şartı aranmaz.)

GRE sınavının quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

GMAT Belgesi ile başvuru Sosyal Bilimler Enstitüsü programları için kabul edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

3) İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. Doktora başvurularında yabancı dil belgesi zorunludur.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİNDOKTORA İÇİN
Sınav TürüNotSınav TürüNot
İTÜ’nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları65
IELTS (toplamda)(Akademik)6.0IELTS (toplamda)(Akademik)6.0
TOEFL (Paper Based)523TOEFL (Paper Based)523
TOEFL (Computer Based)183TOEFL (Computer Based)183
TOEFL (Internet Based)70TOEFL (Internet Based)70
YDS65YDS65
ÜDS65ÜDS65
KPDS65KPDS65
PTE (Akademik)60PTE (Akademik)60

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

ÜDS,KPDS ve YDS sınavları son 3 yılda alınması şartıyla minimum 65 olması gerekmektedir.
TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ nün yaptığı yabancı dil sınavı ve IELTS sınavlarının geçerliliği 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

4) Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
5) Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu
6) 2 adet referans mektubu (Referans mektupları sisteme eklenmeyecektir.sisteme eklenen belgeler ile beraber mülakata giderken götürülecektir)
7) CV

ÖNEMLİ NOT:Doktora başvurusu yapacak adayların başvuru sırasında ingilizce yeterlik belgeleri yok ise başvurularını tamamlayamayacaklardır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) İNGİLİZCE YETERLİLİK BAŞVURULARI

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.
İTÜ Yabancı Dillerin 6 Ocak 2015 (1.oturum) ve 8 Ocak 2015 (2.oturum) tarihlerinde yapacağı sınav başvuruları için duyurular daha sonra yapılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki adresten yapılacak olan İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuruları Lisansüstü önkayıtlarından önce bitecektir.

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU ŞARTLARI

EnstitüProgram AdıÖn Koşul
Deprem Müh.ve Afet YönetimiAfet Yönetimi (Tezsiz) (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 (53.33/100) olmalıdır.
Fen BilimleriAtmosfer Bilimleri  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE minimum 151).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir. Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmesi için mülakattan önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir, 1) Transkript, dil belgesi ve ALES belgesi, 2) Referans mektubu (bir tanesi öğrencinin Y. Lisans tez danışmanı olmak üzere minimum 2 adet), 3) Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili Niyet Mektubu, 4) Doktora yapmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu.
Fen BilimleriAtmosfer Bilimleri  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik ve Temel Bilimler mezunları tercih edilir.Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.
1) FBE Belgelerine ilaveten transcript, dil belgesi ve ALES belgesi,
2) Referans Mektubu (bir tanesi öğrencinin bitirme çalışması yöneticisi  olmak üzere minimum 2 adet),
3) Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu (Statement of Purpose).
Adaylar için notlar:
1) Meteoroloji Müh. Bölümü dışındaki alanlardan mezun olan adaylar Program Yürütme Kurulu’nun belirlediği lisans derslerini Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.
2) Mülakat  öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
BilişimBilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır.
Fen BilimleriBilgisayar Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik, Endüstri Mühendisliği, diğer eşdeğer mühendislik programları mezunları tercih edilir. Doktoraya kabul için ek koşul: Öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasından çıkmış en az bir adet uluslararası konferans bildirisi olması istenmektedir. Doktora başvurularında  mülakata getirilmesi istenen ek belgeler: Lisans ve yüksek lisans not dökümleri (transcript), ALES / GRE puan belgesi, iki adet referans mektubu (bir tanesi yüksek lisans tez danışmanından olmalıdır), programa kabul edildiği takdirde adayla çalışmayı kabul eden bir bölüm öğretim üyesinden imzalı kabul mektubu, adayın doktora çalışmasında çalışmayı hedeflediği araştırma alanını da içeren bir amaç bildirgesi, adayın yaptığı bilimsel ve akademik yayınlar. Yatay geçişte sadece bir Bilgisayar Mühendisliği doktora programına kayıtlı öğrenciler kabul edilecektir. Bu öğrenciler de, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora programına yeni giren öğrenciler için belirlenen diğer koşulları da sağlamalıdırlar.
Fen BilimleriBilgisayar Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.00 (69.66/100) olmalıdır. Yüksek Lisans programımıza üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik, diğer eşdeğer mühendislik programları mezunları tercih edilir. Yüksek lisans başvurularında bölüm tarafından mülakata getirilmesi istenen ek belgeler: Lisans not dökümü (transcript), ALES / GRE puan belgesi, iki adet referans mektubu, yayınlar. Yatay geçişte sadece bir Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler kabul edilecektir. Bu öğrenciler de, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği programına yeni giren öğrenciler için belirlenen diğer koşulları da sağlamalıdırlar. Not: Yüksek lisanstan mezun olabilmek için öğrencinin yüksek lisans tezinden çıkan bir uluslararası konferans bildirisi olması istenmektedir.
BilişimBilişim Uygulamaları (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır.
Fen BilimleriBölge Planlama Programı (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Bilgisayar Müh. mezunları tercih edilir. En az iki adet referans mektubu, önceki çalışmalarını gösteren portfolio, transkript gerekmektedir.
Fen BilimleriCevher  Hazırlama Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Maden Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği mezunları tercih edilir. Cevher Hazırlama Mühendisliği dışından başvuran adaylar, mezun oldukları program gözönüne alınarak Program Yürütme Kurullarınca belirlenecek Hazırlık Programı na tabi tutulacaklardır.
Fen BilimleriCevher  Hazırlama Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Maden Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Kimya Müh., Seramik Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh., Makina Müh., İmalat Müh., Çevre Müh., Mekatronik Müh., Biyo Mühendislik, Endüstri Müh., Enerji Müh., Fizik Müh. mezunları tercih edilir. Cevher Hazırlama Mühendisliği dışından başvuran adaylar, mezun oldukları program gözönüne alınarak Program Yürütme Kurullarınca belirlenecek Hazırlık Programı na tabi tutulacaklardır.
BilişimCoğrafi Bilgi Teknolojileri (DR)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.
BilişimCoğrafi Bilgi Teknolojileri (YL)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).
Fen BilimleriÇevre Bilimleri ve Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır.Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Çevre mühendisliği lisans programı dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık programına tabidirler.Lisans programından doğrudan doktora proğramına başvuracak adayların ALES puanları en az 80 olmalıdır.
Fen BilimleriÇevre Bilimleri ve Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Minimum Lisans ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır.Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan öğrenciler başvurabilir. Çevre mühendisliği dalı dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır.
Fen BilimleriÇevre Biyoteknolojisi (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 72 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 685, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branş mezunları tercih edilir. Çevre Mühendisliği Lisans ve/veya Yüksek Lisans Programı dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık hazırlık programına tabidir.
Fen BilimleriÇevre Biyoteknolojisi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan mezunlar başvurabilir. Çevre Mühendisliği Program Dışından gelen adaylar program yürütme kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık hazırlık programına tabidir. Başvuru için İngilizce dil notu alt sınırı aşağıdaki gibidir.
Fen BilimleriÇevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği mezunları tercih edilir.Programa aşağıda belirtilen alanlarda ve verilen kontenjanda öğrenci alınması istenmektedir.
Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü – 4;
Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri-3;
Yapı ve Deprem Mühendisliği-3;
Yapı Malzemesi-4.
Adayların Program kapsamında çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu; 2 adet referans mektubu ve çalışmak istediği danışmandan onay mektubu getirmesi beklenmektedir.
Fen BilimleriDeniz Ulaştırma ve İşletme Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.0/4.0 (53.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Müh., Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme, İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili bölümlerin, lisans mezunu ve/veya bu bölümlerin ilgili Yüksek Lisans programlarından mezunları tercih edilir. İlgili mühendislik ve sosyal bölümleri lisans mezunlarından denizcilik sektörü ile ilgili mesleki tecrübe ve/veya denizcilik sektörü ile ilgili araştırmalarda faydalanılabilecek bilgi ve tecrübe aranır.
Fen BilimleriDeniz Ulaştırma ve İşletme Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4 (53.33/100) olmalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği,Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili mühendislik ve sosyal bölümleri lisans mezunları tercih edilir.İlgili mühendislik ve sosyal bölümleri lisans mezunlarından denizcilik sektörü ile ilgili mesleki tecrübe ve/veya denizcilik sektörü ile ilgili araştırmalarda faydalanılabilecek bilgi ve tecrübe aranır.
Deprem Müh.ve Afet YönetimiDeprem Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh. ve Deprem Müh. mezunları tercih edilir.
Deprem Müh.ve Afet YönetimiDeprem Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır. İnşaat Müh. mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriElektrik Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Başvuran adaylarda Üniversitelerin aşağıdaki branşlarından 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak veya bu bölümlerde Yuksek lisans yapmış olmak koşulu aranmaktadır. Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Enerji Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. Adaylar, Doktora eğitiminden beklentilerini ve amaçlarını içeren bir niyet mektubunu, Özgeçmişi ve varsa Yayınları ile beraber sunmalıdır. Adayların başvuru sırasında, yürütücülüğünde doktora çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden aldıkları, çalışma konusunu da içerir bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir. MÜLAKAT ÖNCESİ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İLETİLECEK BELGELER: – Kısa özgeçmiş – Lisans not dökümü – ALES (veya GRE) belgesi – En az 2 adet kapalı ve imzalı zarfta referans mektubu – Niyet mektubu –Kabul mektubu.
Fen BilimleriElektrik Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Başvuran adaylarda Üniversitelerin aşağıdaki branşlarından 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak koşulu aranmaktadır. Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Bilgisayar Müh., Mekatronik Müh., Makina Müh., Enerji Müh., Fizik Müh., Endüstri Müh., İşletme Müh. mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. MÜLAKAT ÖNCESİ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İLETİLECEK BELGELER: – Kısa özgeçmiş – Lisans not dökümü – ALES (veya GRE) belgesi – En az 2 adet kapalı ve imzalı zarfta referans mektubu.
Fen BilimleriElektronik Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır.Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol mühendisliği lisans derecesine sahip olan mezunlar tercih edilir. Elektronik mühendisleri ve Elektronik ve Haberleşme mühendisleri dışındaki kabullerde, Program Yürütme Kurulu’nun kararıyla, bilimsel hazırlık dersleri alınması gerekebilir. Adayların mülakata girmesi zorunludur.
Fen BilimleriElektronik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh, Elektrik-Elektronik Müh, Kontrol Mühendisliği lisans derecesine sahip mezunları tercih edilir.Elektronik mühendisleri ve Elektronik ve Haberleşme mühendisleri dışındaki kabullerde, Program Yürütme Kurulu’nun kararıyla, bilimsel hazırlık dersleri alınması gerekebilir. Adayların mülakata girmesi zorunludur.
Fen BilimleriEndüstri Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158).Lisans mezuniyet ortalaması minimum 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. 1. Lisansı mühendislik programlarından olanlar başvurabilir.2. Lisansı veya Yüksek Lisansı Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Yöneylem Araştırması ya da İşletme Mühendisliği programlarından olanlar başvurabilir.3. Programa kabul edilen öğrenciler kabul edildikten sonra Doktora Program Yürütme Kurulu’nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır. Sadece aşağıdaki tez çalışma alanlarında çalışacak öğrenciler programa kabul edilecektir.
TEZ ÇALIŞMA ALANLARI:
• Yönetim Organizasyon/Hizmet Sistemleri
• Montaj Sistemlerinin Tasarımı/Üretim Planlama ve Kontrol
• Stratejik Yönetim
• İnsan Bilgisayar Etkileşimi/Teknoloji Yönetimi
• Stratejik Yönetimde Karar Verme Uygulamaları
• Karar Vermede Bulanık Mantık Uygulamaları
Fen BilimleriEndüstri Ürünleri Tasarımı (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).Lisans mezuniyet ortalaması minimum 2.44/4.0 (63.60/100) olmalıdır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, Güzel Sanatlar, İletişim, İktisat, İşletme, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji alanlarındaki yüksek lisans programlarının mezunları tercih edilir. Özgeçmiş, doktorada çalışmak istediği konuyu anlatan niyet mektubu, yüksek lisans tezi, bildiri ve yayınlarının metinleri getirilmelidir.
Fen BilimleriEndüstri Ürünleri Tasarımı (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.33/4.00 (60.33/100) olmalıdır.Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları tercih edilir. Mülakata gelirken Niyet mektubu, varsa portfolyo, yayın, makale ve bildirilerin getirilmesi gerekmektedir.
EnerjiEnerji Bilimi&Teknolojileri (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Tezli Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir.
EnerjiEnerji Bilimi&Teknolojileri (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir.
Fen BilimleriFizik Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 (53.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm muhendislik fakülteleri ile Fizik ve Matematik Lisans ve Fizik Muh. Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan(bitirmemiş olabilir)İTÜ Lisans mezunları (Biyoloji, Kimya lisans gibi) başvurabilirler.
Fen BilimleriFizik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (53.33/100) olmalıdır. Tüm muhendislik fakülteleri ile Fizik ve Matematik Lisans ve Fizik Muh. Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan(bitirmemiş olabilir)İTÜ Lisans mezunları (Biyoloji, Kimya lisans gibi) başvurabilirler.
Fen BilimleriGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdr. Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendiliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriGemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh., İnşaat Müh., Çevre Müh., Makina Müh. mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriGemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh., İnşaat Müh., Çevre Müh., Makina Müh.mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriGeomatik Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.00 (62.66/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir. Adaylar ayrıca öğrenci tanıtım dosyası hazırlayarak gelmelidir. Bu dosyada,
– Neden Geomatik Mühendisliğinde lisansüstü eğitim yapmak istiyor?
– Neden İTÜ’de eğitim almak istiyor?
konuları başta olmak üzere Lisansüstü eğitiminden beklentilerini içeren en fazla 400 kelimelik bir niyet mektubu,        – Özgeçmiş ve varsa Yayınları,
yer almalıdır. Öğrenci tanıtım dosyası mülakat sırasında Program Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
Fen BilimleriGeomatik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir. Adaylar ayrıca öğrenci tanıtım dosyası hazırlayarak gelmelidir. Bu dosyada,
– Neden Geomatik Mühendisliğinde lisansüstü eğitim yapmak istiyor?
– Neden İTÜ’de eğitim almak istiyor?
konuları başta olmak üzere Lisansüstü eğitiminden beklentilerini içeren en fazla 400 kelimelik bir niyet mektubu,  – Özgeçmiş ve varsa Yayınları,
yer almalıdır. Öğrenci tanıtım dosyası mülakat sırasında Program Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
Fen BilimleriGıda Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği Lisans veya Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları tercih edilir. Lisans derecesi ile başvurularda ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranır.
Fen BilimleriGıda Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 71 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 680, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji mezunları tercih edilir.
BilişimHesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Açıköğretim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları öğrencilerine kapalıdır.
BilişimHesaplamalı Bilim&Mühendislik (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır.  Açıköğretim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları öğrencilerine kapalıdır.
Fen BilimleriHidrolik&Su Kaynakları  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır.  Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat. Müh., Çevre Müh., Geomat Müh., Meteoroloji Müh., bölümlerinden birinden mezun olmak ve Hidrolik ve Su Kaynakları Programı ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliğinden birinde Yüksek Lisanstan mezunlar tercih edilir.
Fen BilimleriHidrolik&Su Kaynakları  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji Müh. mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriIsı-Akışkan (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Makina Mühendisleri, Uçak Mühendisleri, Uzay Mühendisleri, Gemi İnşaat Mühendisleri, İmalat Mühendisleri, Mekatronik Mühendisleri, Kimya Mühendisler, Enerji Mühendisleri
mezunları tercih edilir. Adayların mülakata lisans bitirme tasarım projelerini ve iki adet referans mektubu getirmeleri gerekmektedir.
Sosyal Bilimlerİktisat (DR)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 80 olmalıdır (GMAT minimum 600). eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Herhangi bir bölüm/ program kısıtlaması bulunmamaktadır.
Sosyal Bilimlerİşletme (DR)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 82 olmalıdır. GMAT 600,Eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır.Minimum yüksek lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır.
Adayların İdari Bilimler, Temel Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinden Lisans veya Yüksek Lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir. Adayın programla ilgili motivasyonunu ve kararlılığını kanıtlamaya yönelik iki adet referans mektubu; adayın bu programa başvurma konusundaki gerekçeleri içeren bir niyet mektubu gerekmektedir. (Aday önceden doktora danışmanı olması muhtemel öğretim üyesi ile görüşüp ön olurunu almış olmalıdır.)  Doğrudan doktoraya başvuran adayların en azından bir makalelerinin uluslararası saygınlığı kanıtlanmış dergilerden birinde yayınlanmış veya yayın için kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Fen Bilimleriİşletme Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 86 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 744, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100),  yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.00 (82.5/100) olmalıdır. Lisansı veya Yüksek Lisansı Mühendislik alanından olanlar tercih edilir. İşletme Mühendisliği alanı dışında bir alandan gelen öğrenciler bir yıl bilimsel hazırlık programına katılırlar. Bilimsel hazırlık programı kredisiz 9 dersten oluşur. Bilimsel hazırlık programındaki koşullar, “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre uygulanır.
Fen BilimleriJeofizik Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.0/4.0 (53.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları tercih edilir. Adaylar mülakat sırasında yüksek lisans tezlerini ve yayınlarının birer kopyalarını yanlarında getirmelidirler.
Fen BilimleriJeofizik Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (53.33/100) olmalıdır. Jeofizik Müh., Fizik Müh., Matematik Müh., Jeoloji Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Maden Müh., İnşaat Müh., Çevre Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Geomatik Müh. mezunları tercih edilir. Adaylar mülakat sırasında lisans bitirme tezlerini yanlarında getirmelidirler.
Fen BilimleriJeoloji Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır.  Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriJeoloji Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.00 (59.16/100) olmalıdır. Jeoloji Müh., Maden Müh., Jeofizik Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Cevher Hazırlama Müh., İnşaat Müh., Çevre Müh., Malzeme Müh. ve Kimya Müh. programlarından mezunlar başvurabilir.
Fen BilimleriKatı Cisimlerin Mekaniği (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriKentsel Tasarım (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Mimarlık, Şehir Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir. Mülakata gelirken Özgeçmiş, niyet mektubu, portfolio, 2 adet referans mektubu getirilmelidir.
Fen BilimleriKıyı Bilimleri ve Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomat Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak ve Hidrolik ve Su Kaynakları Programı ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliğinden birinden Yüksek Lisans mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriKıyı Bilimleri ve Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriKimya (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Müh. ve Kimya Öğretmenliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriKimya (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Müh., Gıda Müh., Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Öğretmenliği, Çevre Müh. mezunları tercih edilir.Kimya Programı dışından gelecekler için “Bilimsel Hazırlık” uygulanacaktır.
Fen BilimleriKimya Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerinin en az birini Kimya Müh. Programında tamamlamış mezunlar tercih edilir. Müracaat sırasında henüz mezun olmamış olan adayların belirlenen mezuniyet ortalamasını sağladığını, mülakat sırasında Öğrenci Kabul Komisyonuna belgelemesi gereklidir. Lisans derecesi ile Doktora Programına kayıt olacak olan adayların ağırlıklı genel Lisans not ortalaması en az 3.25 ve Ales Sayısal puanı en az 85 olmalıdır.
Fen BilimleriKimya Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Üniversitelerin 4 Yıllık Mühendislik Bölümleri mezunları ile İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunları tercih edilirler.
Fen BilimleriKonstrüksiyon  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. 4 yıllık lisans öğretimini Makine, İnşaat, Maden, Gemi İnşaat Mühendisliği Mühendislik Programlarından birinde tamamlamış olan mezunlar tercih edilir.
Fen BilimleriKontrol ve Otomasyon Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezunlar tercih edilir.
Eğitim fakültesi mezunları kabul edilmeyecektir.2 referans mektubu, Lisans ve Yüksek Lisans Tez Çalışmaları, Doktorayı birlikte yapmayı düşündüğü öğretim üyesi onaylı çalışma konusunun belirtildiği niyet mektubu mülakata getirilmelidir.
Fen BilimleriKontrol ve Otomasyon Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edileceklerdir.
Eğitim fakültesi mezunları kabul edilmeyecektir. 2 Referans mektubu, Transkript,  Bitirme Çalışması mülakata getirilmelidir.
Fen BilimleriMaden Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Maden Müh., İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Kimya Müh., Makine Müh., Mekatronik Müh. ve Cevher Hazırlama Müh. mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriMaden Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Maden Mühendisleri,İnşaat Mühendisleri,Çevre Mühendisleri,Jeoloji Mühendisleri,Jeofizik Mühendisleri,Metalurji ve Malzeme Mühendisleri,Kimya Mühendisleri,Makine Mühendisleri,Mekatronik Mühendisliği,Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriMakina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Mekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir.
Fen BilimleriMakina Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. ii) Lisans veya yüksek lisans derecesi İTÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programı adaylarına, ii) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylara Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerek görülmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.
Fen BilimleriMalzeme Bilimi ve Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm mühendislik ve temel bilim programları mezunları başvurabilir. Öğrencinin mezun olduğu Lisans ve Y. Lisans programlarına göre lisans programından uygun dersler aldırılabilir.
Fen BilimleriMalzeme Bilimi ve Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Tüm mühendislikler ve temel bilimler mezunları tercih edilir. Öğrencilerin mezun olduğu programa göre lisans programından uygun dersler alınabilir.
Fen BilimleriMalzeme Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü, Makine Müh., Seramik Müh., Uçak-Uzay Müh., Gemi İnşaat Müh., Fizik Müh., Kimya Müh., Maden Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Cevher Hazırlama Müh. , Kimya Bölümü mezunları tercih edilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıdaki alanlardan mezun olan öğrenciler lisans programınızdan bilimsel hazırlık dersleri alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlamak amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.
Fen BilimleriMalzeme ve İmalat (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 84 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 735, yeni sistem GRE Quantitative minimum 157). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. Makina, Uçak, Gemi, Uzay, Fizik, Kimya, Metalurji, İmalat , Endüstri Mühendisliği Programları mezunları tercih edilir. Mülakata gelirken Referanslar, transkript, varsa proje çalışmaları getirilmelidir.
Fen BilimleriMatematik Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100),  Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Matematik Mühendisliği , Matematik Lisans ve Yüksek Lisans Programları mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriMatematik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır.  Matematik Mühendisliği veya Matematik Lisans mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriMekatronik Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden ve mühendislik alanındaki yüksek lisans programlarından mezunlar tercih edilir. Lisans dereceleri Eğitim Fakültelerinden olan adaylar kabul edilmeyecektir.
Fen BilimleriMekatronik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden mezun adaylar kabul edilecektir. Eğitim Fakültesi mezunları kabul edilmeyecektir.
Fen BilimleriMetalurji&Malzeme Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır.  Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü mezunları tercih edilir.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıda belirtilen diğer Mühendislik alanlarından mezun olan öğrenciler lisans programımızdan bilimsel hazırlık derslerini alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlaması amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.
Fen BilimleriMimari Tasarım (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.55/4.0 (66.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimari Tasarım, Mimarlık (Tezsiz), Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Çevre Kontrolü Yapı Teknolojisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlaması, Peyzaj Mimarlığı programlarından mezunlar tercih edilir.
Fen BilimleriMimari Tasarım (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı  mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriMimari Tasarımda Bilişim (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri mezunları tercih edilir. Doktora mülakatı sırasında teslim edilecek belgeler: niyet mektubu, referans mektupları, cv, transkript, portfolyo’ya ek olarak yüksek lisans tezinin bir kopyası, (var ise) yayınlanmış bildiri ve makaleler, birlikte çalışacağı öğretim üyesinin görüş yazısı.
Fen BilimleriMimari Tasarımda Bilişim (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır.  Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri mezunları tercih edilir. Mülakat sırasında teslim edilecek belgeler: niyet mektubu, referans mektupları, cv, portfolyo, transkript.
Fen BilimleriMimarlık (Tezsiz) (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.65/4 (68.5/100) olmalıdır. Mimarlık Lisans (B.Arch./mesleki ünvan) mezunları kabul edilmektedir. Yatay geçiş, İ.T.Ü. Mimari Tasarım programından ve programın tüm gereklerini yerine getirmek koşulu ile olabilir. “Portfolio”, niyet mektubu ve iki adet referans mektubu mülakat sırasında istenmektedir.
Fen BilimleriMimarlık Tarihi (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans otalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları mezunları tercih edilir. CV, Varsa yayınlarınız ile ödev çalışmalarınızı da kapsayan portfolio ve yüksek lisans tezi (mülakat sırasında verilecektir), Tercihen, biri yüksek lisansta çalışmış olduğunuz öğretim üyelerinden, diğeri Programımızda çalışmak istediğiniz öğretim üyesinden olmak üzere iki referans mektubu, Çalışmak istediğiniz Doktora konusunu açıklayan yazılı bir metin, Mülakat liste sırasına göre yapılacaktır.
Fen BilimleriMimarlık Tarihi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır. Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Müh. mezunları tercih edilir. CV ve Portfolyo,(portfolio mülakat sırasında verilecektir), İki adet referans mektubu, Yüksek lisans programına başvuru gerekçenizi açıklayan niyet mektubu, Mülakat liste sırasına göre yapılacaktır.
Fen BilimleriMoleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Programımız disiplinler arası olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik lisans programları başvurabilirler.
Fen BilimleriMoleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Programımız disiplinler arası olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendisliklik lisans programları başvurabilirler.
Sosyal BilimlerMüzik (DR)ALES Şartı aranmaz.
Sosyal BilimlerMüzikoloji ve Müzik Teorisi (DR)ALES şartı aranmamaktadır. Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun belirlediği kriterler uygundur.Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya.
Fen BilimleriNano Bilim ve Nano Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 77 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 708, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır.
Fen BilimleriNano Bilim ve Nano Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4 (70.83/100) olmalıdır.
Fen BilimleriOtomotiv (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Mühendislik bölümlerinin mezunları tercih edilir. Lisans seviyesinde “Taşıt Tekniği” ve “İçten Yanmalı Motorlar” (veya benzeri) konularda ders almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Fen BilimleriPetrol ve Doğal Gaz Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100) olmalıdır. Yüksek lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır. Doktora için başvuracak adayların mülakat tarihinden önce, doktora tez konusu ve danışman seçimi ile ilgili olarak öngörüşmede bulunmaları beklenmektedir. Öngörüşme ile ilgili olarak bölümümüzün Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörünü (212) 285 6192 numaralı telefondan arayabilir veya [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz.
Fen BilimleriPetrol ve Doğal Gaz Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Tüm mühendislik programları ve temel bilimler (sosyal bilimler hariç) mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriPeyzaj Mimarlığı (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmaldırı. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82,5/100) olmalıdır. Tüm programlardan öğrenci kabul edilecektir.Adaylardan istenen belgeler: Niyet Mektubu, 2 referans mektubu, Portfolio.
Fen BilimleriPeyzaj Mimarlığı (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları tercih edilir. Adaylardan istenen belgeler:
Niyet Mektubu, 2 referans mektubu, Portfolio
Fen BilimleriPolimer Bilim ve Teknolojisi (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmaldırı. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Başvuranların Kimya, Fizik, Biyoloji, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden Yüksek Lisans derecesi almış olmak gerekir. Gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Fen BilimleriPolimer Bilim ve Teknolojisi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Başvuranların Fizik, Kimya, Biyoloji, Eczacılık veya Mühendislik dallarından birinden mezun olmaları gerekmektedir. Gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Fen BilimleriProje ve Yapım Yönetimi (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Mimarlık,İnşaat Mühendisliği,İşletme Mühendisliği mezunları tercih edilir.
EnerjiRadyasyon Bilim ve Teknoloji (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler.
Fen BilimleriSavunma Teknolojileri (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Farklı alanlarında 4 yıllık mühendislik lisans eğitimi veren programlarından mezunlar tercih edilir. Adayın mülakata şu belgeleri getirmesi gerekmektedir: Ales belgesi, not belgesi, CV, 2 Adet referans mektubu, niyet mektubu, varsa yaptığı proje veya diğer akademik çalışmaları gösteren belgeler.
Fen BilimleriSeramik  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).   Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından mezunları tercih edilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıdaki alanlardan mezun olan öğrenciler lisans programınızdan bilimsel hazırlık dersleri alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlamak amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.
Fen BilimleriSistem Dinamiği&Kontrol (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Makina, Elektrik, Elektronik, Uçak, Gemi, İmalat, Mekatronik ve Kontrol Mühendislikleri mezunları tercih edilir.
Sosyal BilimlerSiyasal ve Toplumsal Düşünceler (DR)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 675 yeni sistem GRE Quantitative 153 olmalıdır.   Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan 2 hafta  önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. 1) Transkirpt, 2)ALES ya GRE sınav sonuç belgesi, 3) En az 2 adet referans mektubu, 4) Adayın Programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı  ya da Kısa Araştırma Önerisi, (5000 kelime)  6) Özgeçmiş.  1) Programa kabul edilecek bazı adaylar program Yürütme Kurulu’nu belirlediği dersleri Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.2)Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.3) Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği göstermemektedir.
Sosyal BilimlerSiyaset Çalışmaları (YL)ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 65 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 652 yeni sistem GRE Quantitative 151 olmalıdır. Minimum lisans ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır.Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan 2 hafta  önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. 1) Transkirpt, 2)ALES ya GRE sınav sonuç belgesi, 3) En az 2 adet referans mektubu, 4) Adayın Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programına başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı  ya da Kısa Araştırma Önerisi, (1500 kelime) 5) İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (7000-8000 kelime). 6) Curriculum Vitae (CV).  7) 1)Siyaset Çalışmaları alanı dışındaki alanlardan mezun olan adaylar Program Yürütme Kurulu’nun belirlediği dersleri Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.2)Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.3) Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği göstermememektedir.
Fen BilimleriŞehir Planlama (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.0 (66.16/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Bilgisayar mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriŞehir ve Bölge Planlama (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, İşletme, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Geomatik müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, Bilgisayar Müh. Endüstri Müh. mezunları tercih edilir. 2 referans mektubu,portfolyo ve yüksek lisans tezi.
Fen BilimleriTekstil Müh.  (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tekstil Müh.de lisans ve/veya yüksek lisans derecesi veren programların mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriTekstil Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. 4 yıllık Lisans Mühendislik Programları mezunları (Tekstil Müh. dışındaki programların mezunları için bilimsel hazırlık programı uygulanır) tercih edilir.
Fen BilimleriTelekomünikasyon Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 71 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 680, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve haberleşme müh, telekomünikasyon müh, elektronik müh, bilgisayar müh, elektrik-elektronik müh, kontrol mühendisliği matematik mühendisliği veya fizik mühendisliği lisans derecesine ve aynı dallardan birisinde bir mühendislik yüksek lisans derecesine sahip olanlar tercih edilir.
Fen BilimleriTelekomünikasyon Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 71 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 680, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh., Telekomünikasyon müh, Elektronik müh, Bilgisayar müh, Elektrik-Elektronik müh, Kontrol mühendisliği, Fizik müh., Matematik müh. derecelerinden en az birisine sahip olan mezunlar tercih edilir. Telekomünikasyon mühendisleri ve Elektronik ve Haberleşme mühendisleri dışındaki kabullerde, Program Yürütme Kurulu’nun gerekli görmesi durumunda, bilimsel hazırlık dersleri alınması gerekecektir.
Fen BilimleriUçak ve Uzay Müh. (DAP) (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.15/4.0 (80.16/100) olmalıdır. İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri, bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri yüksek lisans mezunları tercih edilir. (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır).
Fen BilimleriUçak ve Uzay Müh. (DAP) (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700,yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır.  1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Harp okullarının havacılık, uzay, makine ve elektrik/elektronik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır) 3) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır) mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriUlaştırma Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Tüm mühendislik programları, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat mühendisi olmayanların Ulaştırma Mühendisliği Programında Yüksek Lisans yapmış olması gerekir. Danışmandan kabul mektubu. Araştırma önerisi gerekmektedir.
Fen BilimleriUlaştırma Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.35/4.0 (61.5/100) olmalıdır.Tüm Mühendislik programları, Şehir ve Bölge Planlama  mezunları tercih edilir. Başka birimden gelenler, İnşaat Fakültesi Lisans programından 2 tane bilimsel hazırlık dersi alacaktır.
BilişimUydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).
BilişimUydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).
Fen BilimleriÜretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından  mezunlar tercih edilir.
Fen BilimleriYapı Bilimleri (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İç mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriYapı Müh.  (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. İnşaat Müh. Bölümü mezunları tercih edilir.
Fen BilimleriYapı Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği Lisans ve İnşaat Mühendisliği Yapı veya Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunları tercih edilir.
Avrasya Yer BilimleriYer Sistemi Bilimleri (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0 /4.0 (76.66/100) olmalıdır.
Avrasya Yer BilimleriYer Sistemi Bilimleri (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).
Fen BilimleriZemin Mekaniği&Geoteknik Müh. (DR)ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Sadece inşaat Mühendisliği Lisans derecesi olan ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu olan adaylar başvurabilir. Doktora araştırma niyet mektubu başvuruya eklenmelidir.
Fen BilimleriZemin Mekaniği&Geoteknik Müh. (YL)ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Yalnız İnşaat Müh. Bölümü mezunları tercih edilir.
İ.T.Ü. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI
ENSTİTÜANABİLİM DALIPROGRAMYÜKSEK LİSANSDOKTORA
TÜRKTÜRK
FEN BİLİMLERİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİElektrik Müh.2510
FEN BİLİMLERİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİElektronik Müh.105
Telekomünikasyon Müh.1510
FEN BİLİMLERİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBilgisayar Müh.1510
FEN BİLİMLERİKONTROL VE OTOMASYON MÜH.Kontrol ve Otomasyon Müh.105
FEN BİLİMLERİMATEMATİKMatematik Müh.142
FEN BİLİMLERİFİZİKFizik Müh.2513
FEN BİLİMLERİKİMYAKimya3015
FEN BİLİMLERİGEMİ İNŞAATI MÜH.Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh.1510
FEN BİLİMLERİDENİZ TEKNOLOJİ MÜH.Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.1510
FEN BİLİMLERİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYapı Müh.156
Hidrolik ve Su Kaynakları85
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh.55
Ulaştırma Müh.108
FEN BİLİMLERİJEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİGeomatik Müh.1515
FEN BİLİMLERİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇevre Bilimleri ve Müh.255
Çevre Biyoteknolojisi2010
FEN BİLİMLERİİŞLETME MÜHENDİSLİĞİİşletme Müh.5
FEN BİLİMLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Müh.6
FEN BİLİMLERİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKimya Müh.305
FEN BİLİMLERİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMalzeme Müh.15
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Müh.15
Seramik Müh.15
Metalurji ve Malzeme Müh.15
FEN BİLİMLERİGIDA MÜHENDİSLİĞİGıda Müh.4821
FEN BİLİMLERİCEVHER HAZIRLAMACevher Hazırlama Müh.2010
FEN BİLİMLERİMADEN MÜHENDİSLİĞİMaden Müh.128
FEN BİLİMLERİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJeoloji Müh.208
FEN BİLİMLERİJEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİJeofizik Müh.155
FEN BİLİMLERİPETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİPetrol ve Doğal Gaz Müh.51
FEN BİLİMLERİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİOtomotiv7
Isı-Akışkan10
Konstrüksiyon5
Malzeme ve İmalat5
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği3
Katı Cisimlerin Mekaniği5
Sistem Dinamiği ve Kontrol8
Makina Müh.15
FEN BİLİMLERİTEKSTİL MÜHENDİSLİĞİTekstil Müh.2510
FEN BİLİMLERİMETEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİAtmosfer Bilimleri3015
FEN BİLİMLERİMİMARLIKYapı Bilimleri12
Mimari Tasarım208
Mimarlık (Tezsiz)25
Mimarlık Tarihi82
Proje ve Yapım Yönetimi3
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi14
FEN BİLİMLERİPEYZAJ MİMARLIĞIPeyzaj Mimarlığı52
FEN BİLİMLERİNANOSCIENCE&NANO ENGINEERINGNanoScience&NanoEng.105
FEN BİLİMLERİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASIŞehir Planlama15
Bölge Planlama10
Şehir ve Bölge Planlama10
FEN BİLİMLERİBİLİŞİMMimari Tasarımda Bilişim106
FEN BİLİMLERİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMIEndüstri Ürünleri Tasarımı12
FEN BİLİMLERİKIYI BİLİMLERİ VE MÜH.Kıyı Bilimleri ve Müh.155
FEN BİLİMLERİPOLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİPolimer Bilim ve Teknolojisi2510
FEN BİLİMLERİUÇAK VE UZAY MÜH.Uçak ve Uzay Müh. (DAP)1510
FEN BİLİMLERİKENTSEL TASARIMKentsel Tasarım10
FEN BİLİMLERİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMekatronik Müh.105
FEN BİLİMLERİDENİZ ULAŞTIRMA MÜH.Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.105
FEN BİLİMLERİSAVUNMA TEKNOLOJİLERİSavunma Teknolojileri8
FEN BİLİMLERİMOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİMoleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji108
FEN BİLİMLERİMALZEME BİLİMİ VE MÜH.Malzeme Bilimi ve Müh.1510
AVRASYA YER BİLİMLERİYER SİSTEMİ BİLİMİYer Sistemi Bilimi105
SOSYAL BİLİMLERİŞLETMEİşletme8
SOSYAL BİLİMLERİKTİSATİktisat3
SOSYAL BİLİMLERMÜZİKOLOJİ VE MÜZİK TEORİSİMüzikoloji ve Müzik Teorisi5
SOSYAL BİLİMLERSİYASET ÇALIŞMALARISiyaset Çalışmaları6
SOSYAL BİLİMLERSiyasal ve Toplumsal Düşünceler4
SOSYAL BİLİMLERMÜZİKMüzik10
BİLİŞİMHESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİKHesaplamalı Bilim ve Mühendislik2515
BİLİŞİMİLETİŞİM SİSTEMLERİUydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama155
BİLİŞİMBİLİŞİM UYGULAMALARICoğrafi Bilgi Teknolojileri155
BİLİŞİMBilişim Uygulamaları10*
BİLİŞİMBilgi Güvenliği Müh. Ve Kriptografi10*
ENERJİNÜKLEER ARAŞTIRMALARRadyasyon Bilim ve Teknoloji10
ENERJİENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİEnerji Bilimi ve Teknolojileri155
DEPREM MÜH.VE AFET YÖNETİMİİNŞAAT MÜH.Deprem Müh.102
DEPREM MÜH.VE AFET YÖNETİMİAFET YÖNETİMİAfet Yönetimi (Tezsiz)20

 

İ.T.Ü. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
ENSTİTÜANABİLİM DALIPROGRAMYL Türk Yatay GeçişYL Yabancı Yatay GeçişDR Türk Yatay GeçişDR Yabancı Yatay Geçiş
FEN BİLİMLERİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİElektrik Müh.3111
FEN BİLİMLERİFİZİKFizik Müh.22
FEN BİLİMLERİKONTROL VE OTOMASYON MÜH.Kontrol ve Otomasyon Müh.2111
FEN BİLİMLERİBİLGİSAYAR MÜH.Bilgisayar Müh.11
FEN BİLİMLERİKİMYAKimya5555
FEN BİLİMLERİGEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİGemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh.22
FEN BİLİMLERİDENİZ TEKNOLOJİ MÜH.Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.3111
FEN BİLİMLERİİNŞAAT MÜH.Hidrolik ve Su Kaynakları1121
Ulaştırma Müh.1
FEN BİLİMLERİJEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİGeomatik Müh.32
FEN BİLİMLERİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇevre Bilimleri ve Müh.5522
Çevre Biyoteknolojisi5151
FEN BİLİMLERİGIDA MÜHENDİSLİĞİGıda Müh.111
FEN BİLİMLERİCEVHER HAZIRLAMACevher Hazırlama Müh.52
FEN BİLİMLERİMADEN MÜHENDİSLİĞİMaden Müh.4342
FEN BİLİMLERİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJeoloji Müh.52
FEN BİLİMLERİJEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİJeofizik Müh.21
FEN BİLİMLERİPETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİPetrol ve Doğal Gaz Müh.1
FEN BİLİMLERİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİKonstrüksiyon2
Katı Cisimlerin Mekaniği1
Isı Akışkan2
Sistem Dinamiği ve Kontrol2
Makina Müh.2
FEN BİLİMLERİTEKSTİL MÜHENDİSLİĞİTekstil Müh.21
FEN BİLİMLERİMETEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİAtmosfer Bilimleri33
FEN BİLİMLERİMİMARLIKYapı Bilimleri2
Mimari Tasarım11
Mimarlık (Tezsiz)1
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi1
Mimarlık Tarihi11
FEN BİLİMLERİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASIŞehir Planlama1
Bölge Planlama1
Şehir ve Bölge Planlama1
FEN BİLİMLERİKIYI BİLİMLERİ VE MÜH.Kıyı Bilimleri ve Müh.2111
FEN BİLİMLERİUÇAK VE UZAY MÜH.Uçak ve Uzay Müh. (DAP)513
FEN BİLİMLERİSAVUNMA TEKNOLOJİLERİSavunma Teknolojileri2
FEN BİLİMLERİKENTSEL TASARIMKentsel Tasarım1
FEN BİLİMLERİPOLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİPolimer Bilim ve Teknolojisi22
FEN BİLİMLERİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMekatronik Müh.21
FEN BİLİMLERİDENİZ ULAŞTIRMA MÜH.Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.1111
FEN BİLİMLERİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMIEndüstri Ürünleri Tasarımı1
FEN BİLİMLERİNANOSCIENCE&NANO ENGINEERINGNanoScience&NanoEng.21
FEN BİLİMLERİMALZEME BİLİMİ VE MÜH.Malzeme Bilimi ve Müh.22
SOSYAL BİLİMLERSİYASET ÇALIŞMALARISiyaset Çalışmaları1
ENERJİENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİEnerji Bilimi ve Teknolojileri1
DEPREM MÜH.VE AFET YÖNETİMİİNŞAAT MÜH.Deprem Müh.2
DEPREM MÜH.VE AFET YÖNETİMİAFET YÖNETİMİAfet Yönetimi (Tezsiz)10

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUSU için


DİĞER YUKSEK LİSANS ve DOKTORA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yuksek lisans ve doktora konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yuksek lisans ve doktora duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.