İstanbul İl Müftülüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 10 Eylül 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İstanbul İl Müftülüğü Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı İlanı 2018

İlgi: • Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nm 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı, c) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için İlimize bağlı Ek-1 listedeki İlçe Müftülüklerindeki Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince İlimiz Müftülüğünce Sözlü Sınavı ile Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.
 • İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 • 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,
 • 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 • Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Dilekçe, Ek-2 (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
 2. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 4. 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 5. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 6. Vesikalık fotoğraf/1 adet)
 7. 4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği)

Belgesi,

b- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

C- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine salıip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.20,7 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılır?

Başvuru yapmak isteyenler en geç 10/09/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 4-6 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

Sınav İşlemleri

Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinde http://istanbul.divanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve İl Müftülüğü internet sitesinden alacakları sınava giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinde http://istanbul.divanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınav Sonuçları ve Yerleştirme İşlemleri

Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://istanbul.divanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir. Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır. Asıl olarak ilan edilenler “Sınav Sonuç Belgesi” ve gerekli diğer belgelerle birlikte başvuru yapılan ilçe müftülüğüne en kısa süre içinde müracaat ederek görevlendirme işlemleri yapılacaktır. Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçede 2018-2019 eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

Diğer Bilgiler

Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

İlk Müracaat Tarihi : 27/08/2018

Son Müracaat Tarihi : 10/09/2018

Sınav Tarihi ve Yeri : Müftülüğümüz Web sitesinden İlan edilecek olup Sınav Giriş Belgeleri alınabilecektir.

Bu yazımızda İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılacak olan Kur’an Kursu Öğreticisi alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.