Türkiye İş Kurumu ya da bilinen kısa adıyla İŞKUR, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında personel alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR personel alımı ilanı kapsamında 11 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 28 Şubat 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu hakkında detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

İŞKUR Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2018

Kurumumuz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslara göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 5 sözleşmeli programcı ve 6 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.UNVANI

(Pozisyon)

KİŞİ

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLERİNGİLİZCE

DÜZEYİ

BRÜT ÜCRETLER (Ek ödeme dahil)
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği,A-B

C

Bilgisayar

Müh.

4.803,11 TL 4.653,91 TL 4.579,28 TL

bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar veD
PROGRAMCI5kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronikDiğer
öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği,A-B

C

Bölümler
enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik4.771,25 TL
ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik- bilgisayar, uçak elektrik-elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve C#.Net programlama dilini bildiğini belgelemek.D4.584,75 TL 4.491,45 TL
ÇÖZÜMLEYİCİ61) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar

enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar

teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar, uçak elektrik- elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve C#.Net programlama dilinin yanı sıra, ikinci bir dil olarak; T-SQL, PL-SQL veri tabanı sorgulama dillerinden birisini; HTML, HTML5, CSS, XML, XSL gibi işaretleme (markup) dillerinden birisini veya JavaScript betik (script) dilini bildiğini belgelemek.

2) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır

A-B

C

D

A-B

C

D

Bilgisayar

Müh.

4.929,03 TL 4.790,51 TL 4.715,91 TL

Diğer

Bölümler

4.851,14 TL 4.677,99 TL 4.584,75 TL

NOT:

1)Programlama dilini bildiğini belgelemek.

(Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası)).

2)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

3)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kurs sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama dillerine ilişkin MEB onaylı veya MEB üst yazısı ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

4)İlanda belirtilen brüt ücretler 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olup, 2018 yılı içerisinde Maliye Bakanlığınca sözleşme ücretlerindeki artış oranlarının güncellenmesi halinde, ataması yapılacak olanların sözleşme ücretleri buna göre düzenlenecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  • Yurt içi veya yurt dışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eş değerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eş değerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Adayların; en geç 28/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar www.iskur.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen diğer belgeleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Kat:1 ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 216 3138-3143) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılı KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı sınava tabi tutulacaktır. Beş katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.

Yazılı Sınav 14.03.2018 Tarihinde Ankara’da yapılacak olup yazılı sınava katılacakların listesi, sınav saati ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Yazılı sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek olup, Başarı puanına göre en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı ve Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylardan atama yapılabilir.

Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. İlanda belirtilen ücret tutarına ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması gerçekleştirilecektir. Sınav ve yerleştirme ile ilgili tüm listeler Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

A. KPSS puanının türü ve geçerlilik yılı

ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlamak üzere Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonunun 5 (Beş) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Sınavın Şekli ve Sınav Konuları

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1- Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

Yazılı Sınav Tarihi: 14.03.2018

2- Sözlü Sınav : Mesleki bilgiyi/uygulamayı, genel kültür, iletişim ve ifade yeteneğini ölçer nitelikte olacaktır.

B. SINAV KONULARI

Temel Bilgisayar ve Temel Ofis Uygulamaları

Veri Yapısı

Nesne Yönelimli Programlama

Algoritma, Akış Diagramları

SQL

İşletim sistemleri ve uygulamaları

C#.NET

VisualBasic.Net

Web Uygulamaları (HTML,HTML5, CSS, XML, JavaScript , Ajax )

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim…….. /.. ../2018

İMZA

Adı Soyadı : ……………………………………………

: Programcı …………………….. [ ]

:Çözümleyici ……………….. [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

0 (………. ) ……………………………….

0 (………. ) ……………………………….

e-posta adresi : ……………………………………………

Bildiği programlama dilleri : ……………………………………………

İngilizce düzeyi : ……………………………………………

Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] …/…/.. tarihine kadar tecilli.

Adli sicil kaydı bulunup bulunmadığı : Var [ ] Yok [ ]

Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu : … yıl, … ay, …gün

Tecil [ ] Af [ ] Para cezası [ ] İnfaz [ ]

Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel bir halinin bulunup

bulunmadığı : ……………………………………………

Tebligata esas yazışma adresi : ……………………………………………

EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

2. KPSS sonuç belgesi.

3. YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).

4. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur).

5. İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği.

6. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

7. İş tecrübesi belgesi (Çözümleyici pozisyonuna başvuran adaylar için geçerlidir).

8. Fotoğraflı özgeçmiş.

Bu yazımızda İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara İŞKUR iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞKUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işkur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işkur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.