İskan Nedir?

İskan, belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen, ruhsat sahibi binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten bir belgedir. Ülkemizdeki yapıların %60’ından fazlasının iskan izni bulunmamaktadır. Bu rakamın yüksek olmasının sebebi; inşaatı gerçekleştirmiş olan firmanın, inşaatı projesine uygun yapmamış veya kanunu prosedür ve ona bağlı harçları, sigorta primleri gibi giderlerini ödememiş olmasıdır.

Müteahhit İskan Raporu Almaz İseArsa sahibi ve müteahhit arasında yapılmış olan sözleşmede iskan alma işleminin müteahhit tarafından alınacağı açıklanmış ve iskan henüz alınmamış ise, müteahhite karşı teslimin eksik yapılması sebebi ile dava açılabilmektedir. Mahkeme dava sonucunda müteahhite iskan izni almasını mecbur tutacaktır. Şayet durum mahkeme dışında halledilmek istenirse de, müteahhitin borçlarının ödenmesi ve müteahhite rücu edilmesi mümkündür.

İskanın İşyeri Ruhsat Müracatına Etkisi Nedir?

İskan izni olmayan yapı hukuk nezdinde ayıplıdır. Bu sebepten kiralanacak olan işyerinin iskanlı olması önemlidir. Kiracının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için, işyeri ruhsat müracaatı yapabilmesi için yapının iskan izninin olması zorunludur. Kiralamanın ardından yapının iskan izninin bulunmadığı anlaşılırsa, sözleşme tek taraflı fesh edilebilir.

İskanın Banka Kredisine Etkisi Nedir?

İskanı bulunmayan yapılara bankalar konut kredisi vermeyebilirler. Konut alırken tapu tipinin kat mülkiyeti yani iskanı alınmış olup olmadığı kesinlikle kontrol edilmeli ve kat mülkiyetli tapulu gayrimenkul alımına önem verilmelidir.

İskanın Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Aboneliklere Etkisi Nedir?

Yapı kullanma izni yani iskanı bulunmayan yapılarda teoride su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz. Ancak iskansız abonelikler hukuka aykırı olsa dahi gerçekleştirilebilmektedir. Fakat iskansız yapılarda belediye her an sorun çıkarabilir ve abonelikleri iptal edebilir. Ayrıca doğalgaz firmaları sözleşmelerde iskanın 1 ay içerisinde alınması şeklinde anlaşmalara şerh düşmektedirler.

İskan Nasıl Alınır?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhit veya yetkili birisi bir dilekçe ile ilgili belediyeye iskan başvurusu yapmalıdır. Bunun akabinde yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptarlar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı Kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik rapor ile taahhütname verilmesinin ardından yapı için Genel İskan Raporu düzenlenmektedir. Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvuruda bulunarak, yapı kullanma izni yani iskan harçlarını, emlak vergisi ve katılım paylarını ödemesinin ardından vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilmektedir.

İskan belgesi alma

İskan Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

İskan raporu almak için başvuru yapılırken temin etmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunun yanında yapının Mimarlık ve Mühendislik proje ve eklerine göre yapılmış olması gerekir.

 • Yapı kullanma izin dilekçesi
 • SSK’dan alınan ilişiği kesilme belgesi (borcu yoktur belgesi)
 • Vergi Dairesinden alınan ilişiği kesilme belgesi (Her bağımsız bölüm için)
 • Kanal vizesi (Dış Kanal Belgesi İZSU)
 • Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda Sivil Savunma Müdürlüğünden Sığınak Uygunluk Raporu
 • Telekom vizesi
 • Toprak(Hafriyat) Vizesi
 • 13×18 Ebadında bina ön ve arka cephesinden fotoğrafı
 • Emlak ve Çevre Vergisi borcu yoktur yazısı
 • Çevre raporu Isı Yalıtım Vizesi
 • Asansörlü bina asansör kullanma izin belgesi
 • Vizelerin yapılarak ruhsata işlenmesi Fenni mesul ve Yüklenici uygun raporu
 • Tapu tescil belgesi Harç ve ücretlerin yatırılması
 • Yapı Denetim Kuruluşunun Raporu,
 • Doğalgaz tesisatının kontrol edildiğine dair yazı
 • Binada yangın merdiveni olması durumunda İtfaiye Müdürlüğünden Yangın Merdiveni veya Yangın Holü Uygunluk Raporu
 • Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire – Başkanlığından onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa)
 • Sıhhi tesisat ve kalorifer vizelerinin yapılması
 • Belediyenin teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilmesi

Ayrıca asansörlü binalarda asansör firmasından;

 • TSE Belgeleri,
 • Garanti Belgesi,
 • Mühendislerin SMM Belgeleri,
 • Muayene Raporu – 4 adet
 • Muayene fişi
 • Uygulama projeleri

İskan belgesinin temin edilebilmesi için, ruhsatlı olarak inşa edilen yapının çalışmalarının bitirilmiş olması, yapı ruhsatı alındığı tarihten 2 sene içerisinde inşaata başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekmektedir. Ayrıca iskan almak için gerekli belgeler bazı belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebepten en güncel bilgiyi belediyelerin İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden alabilirsiniz.

İskan Raporu Ne Kadar Sürede Alınır?

İskan raporunun düzenlemesi ve projeye uygun sonucunun gelmesi 30 günlük bir zamanda gerçekleşiyor.

Bu yazımızda iskan nasıl alınır, iskan nereden alınır, iskan almak için hangi belgeler gereklidir gibi iskan raporu almak hakkında detaylı bilgiler paylaştık.


DİĞER İSKAN BELGESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, iskan belgesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan iskan belgesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.