İşe İlk Girişte ve İş Değişikliklerinde Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işverenler, çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Bu sebepten dolayı çalışanlar ilk işe gireceklerinde, yaptıkları iş değiştiğinde, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlıksal sebeplerden tekrarlanan işten uzaklaştırılma gibi durumlar yaşanırsa işe dönüşlerde, işveren talep ederse doktor raporu almak zorundadırlar. İşe ilk girişte alınan sağlık raporu ise işçilerin başlayacakları işin niteliklerine uygunluğunu tespit ederek, risklerin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Peki iş için sağlık raporu nereden alınır?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sağlık raporu almak işini bir düzene koyabilmek ve yasak savmak kabiliyetinden bir ayrıntı olmaktan çıkartılması amacıyla yeniden düzenlendi. Kanun kapsamında sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması esasını getirdi. Şayet işyeri hekimi tarafından verilmiş olan sağlık raporuna itiraz etmek isterseniz, itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hakem hastanelerinden yapılacak. İtiraz sebebiyle hakem hastanelerinden çıkacak sonuç ise kesin karar olarak kabul edilmektedir.Hakem Hastaneleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYIN

Tekrarlamak gerekirse yeni düzenlemelere göre sağlık raporu alma işlemini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yani OSGB ile işyeri hekimi gerçekleştirecektir. Sağlık gözetiminden doğacak olan maliyetler ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işveren tarafından karşılanmak zorunda olduğu da unutulmamalıdır.

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Durum Farklı

Ancak iş için sağlık raporu nasıl alınır konusunda bahsettiklerimiz hakkında istisnai bir durum mevcuttur. Geçtiğimiz sene çıkartılmış olan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Başka bir anlatım ile şayet ondan az sayıda çalışanınız varsa ve örneğin ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi veya bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekirse bu sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Şayet maden, fabrika gibi tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde çalışan sayınız bir iki kişi bile olsa sağlık raporu işyeri hekiminden alınmak zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun özel hastanelerden temin edilip edilemeyeceğidir. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.

Ne yazıktır ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu kadar hayati öneme sahip olan periyodik kontrolleri ne işçilerimiz ne de işverenlerimiz önemsemektedir. İşe giriş için gerekli olan sağlık raporu almak halen bürokratik bir engel ya da zaman kaybı olarak görülmektedir. Sağlık raporu alma işlemini işçiler ikametgah vermek gibi, personel müdürlükleri de evrak toplama işi olarak görmekteler. İşçiler “Bana bir şey olmaz!” mantığı ile hareket etmektedirler. Ancak her sene ülkemizde 2 binin üzerinde ölümlü iş kazası olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Diğer işlemleriniz için sağlık raporu almak istiyorsanız TIKLAYIN


DİĞER SAĞLIK RAPORU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sağlık raporu konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sağlık raporu duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.