İşçilerin iş kazalarına uğramamalarını sağlamak için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak gerekmektedir. Bu ortamın hazırlanması için alınan tedbirlere ise iş güvenliği demekteyiz.  Çalışma hayatında iş güvenliği ve iş kazaları üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Öyle ki ülkemiz dünyada en çok iş kazasının yaşandığı ülkelerden bir tanesidir. Her sene iş kazası veya meslek hastalığı sebebi ile binlerce vatandaşımız vefat etmekte, on binlerce vatandaşımız ise iş göremez hale gelmekte veya yaralanmaktadır. Aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir önem arz etmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı iş yerlerinde iş güvenliği uzmanları çalıştırılmaktadır. Peki iş güvenliği uzmanlığı nedir, iş güvenliği uzmanı kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Kime Denir?

2012 yılının Haziran ayında kabul edilen yeni İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdikten sonra tüm iş yerlerine önemli yükümlülükler yüklendi.  Kanun kapsamında iş kolları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrıldı. Bu yerlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belgelendirilmiş olan mühendis, mimar ve teknik elemanlara ise iş güvenliği uzmanı denilmektedir.  Teknik olarak bahsetmiş olduğumuz grup teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer almaktadır.İş güvenliği uzmanları tehlike sınıflarına göre 3 ayrı grupta sınıflandırılırlar. Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfa C sınıfı iş güvenliği uzmanı bakar. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa B sınıfı iş güvenliği uzmanı bakabilir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı ise tüm sınıflara bakabilmektedir. Fakat 2023 yılı itibariyle bu yasa değişti. Yeni yasaya göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları yalnızca az tehlikeli sınıfa, B sınıfı iş güvenliği uzmanları yalnızca tehlikeli sınıfa ve az tehlikeli sınıfa, A sınıfı iş güvenliği uzmanları ise yine hepsine bakabilecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanının görevli olduğu konular aşağıdaki konulardır;

  • Rehberlik
  • Risk Değerlendirmesi
  • Çalışma Ortamı Gözetimi
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerle İşbirliği

A) Rehberlik : İş güvenliği uzmanları, iş yerlerinde yapılan tüm faaliyetler ile ilgili yöntem, makine, alet ve diğer ekipmanlar hakkında iş sağlığı ve güvenliği konularında iş verene önerilerde bulunmaktadır. Bunun yanında daha önce iş yerinde meydana gelmiş kazaları araştırma ve bu kazaların tekrarlanmaması adına alınacak önlemlerin belirlenmesi yine iş güvenliği uzmanlarının yapmış oldukları işlerden bir tanesidir.

B) Risk Değerlendirmesi : İş yerlerinde yapılması gereken risk değerlendir çalışmalarına katılmak ve bu değerlendirme çalışmasında iş yerlerine öneriler sunar. Bilinenin aksine risk değerlendirme konusunda tek yetkili personel iş güvenliği uzmanı değildir. Risk değerlendirme aşamasında iş yeri hekimi, teknik elemanlar ve çalışan temsilcileri ile yöneticiler de bu raporu beraber hazırlamak durumundadırlar.

C) Çalışma Ortamı Gözetimi : İş güvenliği uzmanları çalışma ortamını gözlemleyip iş kazası veya hastalık riski taşıyan kısımları iş verene bildirmek durumundadır.

D) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt : İş yerinde çalışmakta olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri yine iş güvenliği uzmanlarınca yapılmaktadır.

E) İlgili Birimlerle İş Birliği : İş güvenliği uzmanları görevli olduğu konularda diğer çalışanlar ve iş yeri hekimi ile ortak çalışmalar düzenlemelidirler.

İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Çalışırlar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri alanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu iş yerleri öncelikle tehlike sınıflarına göre ayrılmıştır. Bu tehlike sınıfları; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikelidir. Bu iş yerlerinde çalıştırılacak olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yeterli belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

Mevcut duruma göre en az 50 kişinin 6 aydan daha uzun süre çalıştığı sanayi kolundaki iş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmak zorundadır. Bu iş yerlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı belirler. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği belgesi almış olan bu işi yapan çok sayıda uzman bulunmaktadır. Fakat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunan çok sayıda iş yeri olduğu için bu uzmanların iş sahaları da bir hayli fazladır. Bu sebepten dolayı ilerleyen yıllarda da iş güvenliği uzmanlarının çalışma imkanları daha da artacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nasıldır?

  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

Bu yazımızda iş güvenliği uzmanı nedir, görevleri nelerdir, nerelerde çalışırlar gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR öğrenebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.