İş Bitirme Belgesi Nedir, Ne Demektir?

İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye iş bitirme belgesi veya diğer adıyla iş deneyim belgesi denilmektedir.  İş bitirme belgesi, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilmektedir. Peki iş bitirme belgesi nasıl düzenlenir?

İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenir?

İş sahibi eğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenmektedir.  Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan alanın düzenlemesini Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yaptırır. Belediye tarafından kabul görülen iş bitirme belgeleri belediye başkanı tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bağlı alanlar ise valilik tarafından onaylanır. İş bitirme belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlara taahhüt edilen işlere bağlı olarak tek bir sözleşme esaslı imzalanır.İş Bitirme Belgesi Nasıl, Nereden Alınır?

Bir işin geçici kabulü gerçekleştirilmiş ise iş sahibi iş bitirme belgesi almaya hak kazanmaktadır. Bunun yanında geçici olarak iş kabulü yapılmamış kişiler de sözleşme bedelinin asgari ücretini ödemeleri durumunda iş bitirme belgesi alabilmektedirler.

Kamu sektöründe yapılan iş düzenlemelerinde taahhüt edilen iş bitirme belgesi, geçici iş durum belgesi olarak da alınabilmektedir. Mühendis veya mimar olan kişiler, kamu veya özel sektör işlerinde iş denetleme belgesi ile beraber iş bitirme belgesi de alabilirler.

İş bitirme belgesi alabilmek için sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişe karşılık gelen kısmı yatırılmalıdır. İş bitirme ve iş durum belgesinde belgenin geçici kabulu için ilk aşama bu kısım olarak kabul edilir. Ortak olarak yapılan işlerde iş bitirme belgesinin alınabilmesi için ortakların iş hissesindeki paylarını belirtmesi gerekir.

Yabancı şirketler ile yapılan projelerde iş bitirme belgesinin alınabilmesi için işin gerçekleştiği ülkenin mevzuatına göre düzenleme yapılır. Kamu veya özel sektörde yapılan işlerin depremde belirlenen orandan yüksek hasar görmesi durumunda işte adı geçen mühendis veya mimarlara iş bitirme belgesi verilmez. Daha önce verilen iş belgelerinin ise geçerliliği iptal edilir.

İş Bitirme Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

İş deneyim belgelerinin süresine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunda mal ve hizmet alımları için ayrı, yapım işleri için ise ayrı süreler belirlenmiştir. Buna göre, ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içerisine kabulü düşen mal ve hizmet alımlarının iş deneyim belgeleri kabul edilmektedir. Yapım işlerinde ise ilan tarihinden geriye doğru son 15 (on beş) yıl içerisine geçici kabulün denk gelmesi gerekmektedir.

Bu süreler temel olmakla birlikte, iş durum belgelerinde düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 1 yıl kullanılacağı, işin geçici kabulü yapılmışsa yine iş durum belgesinin iş bitirme belgesi ile değiştirileceği ifade edilmektedir.

Bu yazımızda iş bitirme belgesi nedir, ne demektir, nasıl düzenlenir, nasıl alınır, alma şartları nelerdir, almak istiyorum nasıl alırım, geçerlilik süresi nedir, hangi şartlarda verilir, hangi kurumdan alınır, hangi hallerde verilir, kimlere verilir, kullanma süresi nedir gibi konularda detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

İş Bitirme Belgesi Örneği İçin TIKLAYIN


DİĞER İŞ BİTİRME BELGESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, iş bitirme belgesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan iş bitirme belgesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.