İLKSAN yani uzun ismiyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan ile 10 büro personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı.  Adaylar ilana 22 Ocak 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

İLKSAN Personel Alımı İlanı 2017

Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda 10 (On) büro personeli alınacaktır. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,
 • Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
 • 2015 veya 2016 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,
 • İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olmamak.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler?

 • KPSS sınav sonuç belgesi çıktısı,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Öz geçmişi,
 • Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği (Şahsen başvurularda Kurumdan aslı gibidir onayı verilmektedir. Posta yolu ile başvurularda ise sıralamaya girmeye hak kazanan adaylardan öğrenim belgesinin aslı istenecektir)
 • Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),
 • Adli Sicil Belgesi
 • İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak,

İLKSAN Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 22.02.2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe – MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme Sonuçları

Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra; KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir. Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır. Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış tüm ilanlara İLKSAN iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

İLKSAN Personel Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.