İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü veya bilinen kısa adı ile İLKSAN, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İLKSAN uzman yardımcısı alımı kapsamında 14 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 20 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İLKSAN Personel Alımı İlanı 2018

Genel Müdürlüğümüze; 14 Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler; (Başvuru şartları, şekli, süresi vb.) İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün www.ilksan.gov.tr adresinde yer almaktadır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,
 • Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.
 • İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, Uzman Yardımcısı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
 • 2017 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak ve ilgili sınavın P4, P14, P19, P22, P26, P44 ve P48 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Söz konusu puan türleri arasından en yüksek olan seçilerek sıralamada kullanılacaktır),
 • İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • KPSS sonuç belgesi çıktısı,
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği (Şahsen başvurularda Kurumdan aslı gibidir onayı verilmektedir. Posta yolu ile başvurularda ise sıralamaya girmeye hak kazanan adaylardan öğrenim belgesinin aslı istenecektir)
 • Askerlik terhis belgesi / Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi
 • Adli Sicil belgesi
 •  İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgeler ile birlikte 02.07.2018 tarihinden itibaren 20.07.2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe – MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya kargo/Posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir)

Müracaatların değerlendirilme aşamasında adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM nezdinde teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır. Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik veya uygun olmayan belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Diğer Bilgiler

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde elden veya karşı ödemeli posta yoluyla iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra; KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir. Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup; ayrıca ataması yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır. Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacaktır.

Bu yazımızda İLKSAN tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara İLKSAN iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.