Son dönemde taşeron işçiler hakkında yapılacak olan düzenlemeler için gerçekleştirilen açıklamalarda iktisadi teşekkül tanımı sıkça geçmektedir. Yapılan açıklamalarda belediye iktisadi teşekküllerinin taşeron işçilere tanınan kadroya geçme konusunda önemli bir yere sahip olacağı belirtilmektedir. Taşeron işçilerin, belediye iktisadi teşekküllerinde görevlendirilecek olması, birçok işçi tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Peki nedir bu belediye iktisadi teşekkülleri?

Belediye iktisadi teşekkülü nedir?

İktisadi Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Türkiye’de İktisadî Devlet Teşekkülleri TBMM adına Sayıştay’a bağlı Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. BOTAŞ, ÇAYKUR, Et ve Süt Kurumu, MKEK, TPAO, TTK gibi kurumlar iktisadi teşekküllere örnektir.Kamu iktisadi teşebbüsleri nedir?

Kamu iktisadi teşebbüsü yani bilinen kısa adıyla KİT ise daha farklı bir kavramdır. Kamu iktisadi teşebbüsü ise genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yolu ile ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarını temsil etmektedir. Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder.

Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.

İktisadi teşebbüsü ile iktisadi teşekkülü arasındaki farklar nelerdir?

Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) “Teşebbüs”; iktisadî devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşu (KİK)in ortak adıdır. İktisadi devlet teşekkülü (İDT) “Teşekkül”: Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) “Kuruluş”; Sermayesinin tamamı veya bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Bu yazımızda kamu iktisadi teşebbüsü ile devlet iktisadi teşekkülü nedir, ne demektir, ne anlama gelmektedir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.