Açılımı Historical Traffic Search olarak ön plana çıkan kayıtlar için pek çok çalışma yapılıyor. Arama ve bu konuya dair geniş bilgileri içeren bu kayıtlarla ilgili sizlere geniş bir bilgi içeriği derledik.

HTS Kaydı Raporu Nedir, Ne Demektir?

Teknolojik olarak inceleme yapacak olursak, HTS kaydı işlenen bir suçun tespiti için kullanılır ve kişilerin telefon vb iletişim araçlarıyla kurdukları bağlantıların incelenmesi sağlanır. Yani bir şekilde telefon kayıtlarınız incelenir diyebiliriz bu kayıt, rapor için. HTS Raporu (Historical Traffic Search) kişilerin sahip oldukları telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır. Bu yüzden de yapılacak olan çalışmalarda da konular detaylı olarak incelenir. Bu konu incelenirken CMK Madde135 ve T.C Anayasası Madde 22 özellikle dikkate alınmalıdır. Bu yüzden de detaylı olarak işin uzmanı ve bilirkişisi üzerinden bir çalışma yürütülmektedir.  • CMK Madde 135: Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.

Bu şekilde açıklayabiliriz en özet haliyle HTS raporunu. Peki ama bu rapor nereden alınır?

HTS Kaydı Nereden, Nasıl Alınır?

HTS raporu nereden alınır sorusu için öncelikle operatörler üzerinden iletişim kurulmaktadır. Burada mahkeme kararı olması gerekiyor. Mahkeme sürecini etkileyecek bir süreç dahilinde ise mahkeme onayı ile ilgili operatörlerden HTS raporu alınabiliyor. Bilirkişiler aracılığı ile yapılacak olan bu süreçlerde, operatörlerin 5 Yıllık veri saklama durumu da baz alınarak iletişim bilgileri kayıt altına alınabiliyor.

HTS Kaydı Delil Sayılır Mı?

Telefon kayıtlarının delil olma niteliği biraz daha açık konuşacak olursak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Telefon konuşmaları, somut olay ve olgularla örtüşmeli ve maddi olgularla desteklenmelidir. Telefon konuşmaları dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil yoksa sanık hakkında beraat kararı verilmelidir. Bu durum bizzat avukat ofisleri üzerinde anlatılan ve detaylı blog yazıları ve resmi blog yazıları ile desteklenen bir durumdur. Örneğin telefon konuşmalarında bir uyuşturucu ticaretinden bahsedildi diyelim. Suça konu olan bir ticaret ya da madde ele geçirilmedikçe faile her hangi bir karar verilemez.

Yani somut olaylarla desteklenmeyen hiçbir konuşma işe yaramamaktadır. Telefon konuşmaları hukuka uygun olarak dosya kapsamına dâhil edilmelidir. Yetkili mercilerin kararı olmadan yapılan soruşturma işlemleri sonucunda ele geçen telefon konuşmalarına dayalı olarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz diyen resmi makamlar, bu konuya dair daha etkin bir yorum getirmişlerdir.

HTS Kaydı Kaç Günde Çıkar?

HTS raporu ya da HTS kayıtları kaç günde çıkar tarzı bir soruya verilecek en net cevap 7 ile 30 gün arasında çıkacağı durumudur. Konum bilgileri, olay yerine ait diğer bilgiler her şekilde veri olabiliyor. Bu yüzden de suçun niteliğine ve davanın ilerleme sürecine göre 7 ile 30 gün arasında bir sürede çıkarılabiliyor.

Geriye Dönük Kaç Yıllık HTS Kaydı Alınabilir?

HTS kayıtlarında geriye dönük alma süreci operatörlerin yapısına göre değişiyor. Genel telefon operatörleri 5 yıl boyunca HTS verilerini saklayabiliyor iken (ki bu durum değişken), mahkeme ile ilgili bilgi ve sonuç (karar) karşısında durum daha da değişebiliyor. Kayıt altına alınan bir HTS raporu için süre sınırı bulunmamaktadır. Bu durum tamamen kaydı alınacak olan şirketin ve kayıtları tutan kurumun içeriğine göre değişmektedir.

Bu yazımızda HTS kaydı nereleri kapsar, HTS kayıtları somut delil midir, ne zaman silinir konularında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER HTS KAYDI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hts kaydı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan hts kaydı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.