Hazine Müsteşarlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile stajyer hazine kontrolörü alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 10 Ocak 2018 günü mesai sonuna kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörü Alımı İlanı 2018

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere en fazla 4 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2016-2017) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak “Yazılı” ve “Sözlü” sınavlardan oluşmaktadır. Giriş Sınavının yazılı aşaması 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacaktır. Sınava giriş şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.Stajyer Hazine Kontrolörü sınavına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-35 veya 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türlerinden herhangi birinden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak
 • ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
 • 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 veya daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilir),
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
 • Süresi içinde başvurmuş olmak.

Giriş Sınavına, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek 80 aday katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir. Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Giriş Sınavı için başvurular, 25 Aralık 2017 tarihinden 10 Ocak 2018 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) https://hkksinavbasvuru.hazine.gov.tr/ adresi veya Müsteşarlık internet sayfasında İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Stajyer Hazine Kontrolörü” sınav ilanında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Şekli, Yeri ve Saati

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı binasında gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibariyle aşağıda belirtilmektedir.

 • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Kanununun soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
 • Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro iktisat ve iktisadi Analiz), Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik ve Mali Konular
 • Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
 • İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı
 • Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Sınavda adayların hukuki, iktisadi, mali konular ile güncel ekonomik olayları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Müsteşarlık İnternet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) 12 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca aynı gün başvuru sahiplerine başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylar Yazılı Sınava, Müsteşarlık İnternet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Aday Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Atama

Giriş Sınavını kazananların isimleri Müsteşarlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Bilgi Temini

Sınavla ilgili her türlü bilgi Müsteşarlık internet sayfasında “İnsan Kaynakları” bölümünden ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Müsteşarlıktan temin edilebilir.

 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
 • Adres : İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası Kat: 8 06510 Emek/ANKARA
 • İnternet Adresi : http://www.hazine.gov.tr
 • e- posta : hkksinav.basvuru@hazine.gov.tr
 • Telefon : (312) 204 73 41 – 204 73 43

Bu yazımızda Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecek olan stajyer hazine kontrolörü alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Hazine Müsteşarlığı iş talep formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.