Ülkemizde işsizlik oranları son yılların en yüksek seviyelerine yükseldiği şu günlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı yapacağını açıklayarak, işsiz binlerce kişiye umut ışığı oldu. Hava Kuvvetleri personel alımı için 5 bine yakın kontenjan ayrıldığı ise www.devlette.com tarafından edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Alınan bilgilere göre alınacak olan sözleşmeli erlere 2009 lira maaş verileceği ve görev yerinin zorluğuna göre bu rakamın 3 bin 566 liraya kadar çıkabileceği belirtildi.  Sözleşmeli erler 3 seneyi tamamladıktan sonra ayrılmak istediklerinde en az 30 bin 584 lira tazminat alacaklar. Bu en az miktar olup, çalışma süresi arttıkça alınacak olan tazminat da artacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı son başvuru tarihi, başvuru formu ve başvuru şartları hakkında daha detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2015

Aşağıda bulunan kılavuz Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş, sözleşmeli statüde sözleşmeli erlerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması amacıyla, Hv.K.K.lığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başvuru Şartları

Aşağıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için aranılan şartlar ve yaş sınırı yer almaktadır. Lütfen ilgili şartları dikkatlice okuyarak başvuru yapınız.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya halen silah altında bulunan adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrası doğanlar),
 • En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar),
 • Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 28 Eylül 2015 tarihi itibariyle terhis olacak olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (TABLO-1)’de belirtilen Birlik Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesini almış olmak,
 • Boy-kilo oranları için (TABLO-2)’de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),
 • Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebep olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkum olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,
 • İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,
 • Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak.
 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı boy ve kilo şartı bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

NOT : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU FORMU VE TARİHLERİ 2015

 1. Başvurular; 09 Ocak 2015 Cuma günü başlayıp, 10 Nisan Cuma 2015 günü saat 08.00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili başvuru kılavuzu alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.
 3. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.
 4. Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, (TABLO-1)’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.
 5. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.
 6. Askerliği devam edan adaylar için doldurulan nitelik belgelerinde “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi hazırlananlar seçim aşamalarına gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir. Başvuru sonuçları 20 Nisan 2015 pazartesi günü www.devlette.com adresinden yayımlanacaktır.

MEMURİYETE GEÇİŞ HAKKI:

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme

SİVİL MEMUR OLABİLME HAKKI

Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları gerekmektedir. Bu durumu taşıyanlardan;

 •  Nitelik belgesi olumlu olanlar,
 • İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Kanunun Ek-1’nci maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilirler.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Erlerin Görev Yerleri ( Atanacakları İller )

Hv.K.K.lığına bağlı birlik ve kurumların oldukları illerde istihdam edileceklerdir. Örneğin; Manisa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır ve diğer iller.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 Bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri, başvuru için gerekli evraklar hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.