Şanlıurfa ilimizde bulunmakta olan ve kurulmuş olduğu tarihten bu yana hızlı bir gelişim süreci geçirerek ülkemizin en büyük üniversitelerinden bir tanesi haline gelen Harran Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Harran Üniversitesi tarafından yayınlanan iş ilanı kapsamında 46 hemşire alımı, 4 ebe alımı, 11 diğer sağlık personeli alımı, 1 laborant alımı olmak üzere toplamda 62 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 3 Kasım 2017 ile 17 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara dayeralanEk2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı sırası esas alınmak suretiyle http://personel. harran.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen; Hemşire 46, Ebe 4, Diğer Sağlık Personeli 11 ve Laborant 1 pozisyonlarında olmak üzere toplam 62 (Altmış iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru süresi ilanın gazetede yayımlandığı 03.11.2017 tarihinden 17.11.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadardır. Posta ve eksik belge ile yapılacak başvurular geçersizdir. Konu ile ilgili ilan metnine ve başvuru formuna http://personel.harran. edu.tr/adresinden ulaşılabilir. İlgililere ilanen duyurulur. Adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir?Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 • Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

Harran Üniversitesi personel alımı kadroları

 Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı 03.11.2017 tarihinden 17.11.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
 • 2016 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
 • Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Atanmaya hak kazananlardan noter onaylı suret alınacaktır)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
 • Kimlik Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet Başvuru Formuna yapıştırılacak)
 • Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı) ile SGK hizmet dökümü

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

İlgili 2016 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu ilan da yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

Harran Üniversitesi İletişim Numarası: 0 414 318 00 00 – Dahili: 20 58 – 24 11 – 22 62

Başvurular Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına Şahsen yapılacaktır.

Bu yazımızda Harran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan çok sayıda personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.