Halk Bankası Personel Alımı İlanı 2016

Halkbank yayınlamış olduğu ilan neticesinde ülke geneli personel alımı yapacağını açıkladı. Halk Bankası personel alımı ilanı kapsamında müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alımı yapılacaktır. Halk Bankası çok sayıda personel alımı ilanına dair sınav tarihi, sınav yerleri, başvuru tarihleri, başvuru formu ve başvuru şartları ile diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından öğrenebilirsiniz.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 2016

Halk Bankası’nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 adet müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Adaylar İstanbul ilinde çalıştırılacaklardır. Adaylardan istenilen başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1988 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisans bölümleri arasından; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve Bankacılık Mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden ya da Mühendislik Fakültelerinin; Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu paragrafta belirtilen lisans programlarından yüksek lisans derecesi almış olmak veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.
 • (Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)
 • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,
 • Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve öz geçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Adayların müfettiş yardımcısı alımı başvurusu yapmaları için yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, usule aykırı iş başvurusu yapanlar, daha sonra sınavı kazansalar dahi görevlerine başlatılmazlar.

Halk Bankası İç Kontrolör Yardımcısı Alımı ve Uzman Yardımcısı Alımı Giriş Sınavı İlanı 2016

Halk Bankası’nda istihdam edilmek üzere Türkiye geneli 475 uzman yardımcısı alımı ile Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Trabzon illerinde istihdam edilmek üzere 40 iç kontrolör yardımcısı alımı gerçekleştirilecektir.  Sınava katılacak adaylarda aranılan başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak
 • İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
 • En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak
 • Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, (Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)
 • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,
 • Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve öz geçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Halkbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alımı Giriş Sınavı İlanı 2016

Halk Bankası İstanbul ilinde, Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak
 • (Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)
 • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,
 • Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve öz geçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Halk Bankası Sınav Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Adaylardan, başvuru ücreti olarak 70.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdinde ki hesabına yatırılacaktır.

Sınav ücreti 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 19.09.2016 – 10.10.2016 tarih aralığında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih sıralaması yapacaklardır.(İç Kontrolör Yardımcılığı için fakülte kısıtı bulunmaktadır. (e) maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olmayanlar İç Kontrolör Yardımcılığı için tercihte bulunamayacaklardır. İlgili fakültelerden mezun olmadığı halde İç Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavına yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir.) Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 25.10.2016 – 05.11.2016 tarihleri arasında http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri olmak üzere (12) farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Halk Bankası Sınavı Tarihi, Yeri ve Saati

Sınav 5 Kasım 2016 Cumartesi günü, İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri illerinde yapılacaktır. Sınav iki oturumdan oluşacak olum her oturum 120 dakikadır. Sınavlar 10:00 ile 14:00 saatlerinde başlayacaktır.

İletişim Bilgileri

Her türlü soru, sorun ya da görüş için aşağıda bulunan yorum bölümünü kullanabileceğiniz gibi aşağıda vermiş olduğumuz iletişim adreslerini de kullanabilirsiniz.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesiwww.halkbank.com.tr
E-posta Adresikariyer@halkbank.com.tr
Telefon0216 503 5171/0216 503 5172/0216 503 5173/0216 503 5176
AdresBarbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir / İSTANBUL
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Web Sitesihttp://www.atauni.edu.tr
E-posta Adresiaof@atauni.edu.tr
Sınav Başvuru Adresihttp://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank
Telefon0442 231 5740/0442 231 5587/0442 231 5646
AdresAtatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, PK: 25240 ERZURUM

Bu yazımızda Halk Bankası tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Ayrıca Halk Bankası iş başvuru formu sayfasından da banka tarafından yayınlanan tüm ilanlara ulaşmanız mümkündür.


DİĞER HALK BANKASI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, halk bankası konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan halk bankası duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.