Hakim nedir, kime denir?

Devlet ile şahıs arsında veya şahıs ile şahıs arasındaki ilişkileri veya devletin idari birimleri arasındaki anlaşmazlıktan doğan sorunları anayasaya bağlı ve kanunları göz önünde bulundurarak kendi vicdan hürriyetine bağlı olarak bağımsız karar verme yetkisine sahip olan kişilere hakim denilmektedir. Diğer başka ve daha kısa bir tabirlerle kararı veren ve bir sonuca bağlayan karar makamına hakim denilmektedir.

Hakimler ne iş yaparlar, görevleri nelerdir?

 • Kendilerine iletilmiş olan dava dosyalarını incelemelerinin ardından gerekli bilgileri ve verileri alarak açılan dava dosyalarına eklerler ve değerlendirirler.
 • Davalı ve davacı olarak iki tarafı ve ayrıca görgü tanıklarını, şahısların avukatlarını dinlerler.
 • Tüm incelemelerin sonucunda davayı karara bağlayarak hükmü verirler.

Hakim nasıl olunur?

Hakimlik görevi iki branşa ayrılmaktadır. İdari Yargı Hakimliği ve Adli Yargı Hakimliği bu hakimlik branşlarıdır. Hakim olmak isteyenlerin için ikisini de ayrıca ayrı incelemek gerekmektedir.İdari Yargı Hakimliği için hukuk fakültelerinden veya hukuk eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, siyasal bilimler fakülteleri, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olmak, Adli Yargı Hakimliği için ise de Hukuk Fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümlerin birisinden mezun olunduktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılan hakimlik sınavında başarılı olmalılar ve iki sene zarfında sürecek olan stajı da tamamlamaları gerekmektedir. Tüm bunların ardından hakimlik görevine başlayabilirler.

Her sene ne kadar hakim alınacağına Adalet Bakanlığı karar vermektedir. Adalet Bakanlığı yayınladığı ilanla bunu belirtir.

Hakim olma şartları nelerdir, kimler hakim olabilir?

Hakim olabilmek için belirli şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bunlar;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından,   her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği  kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere,  üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
 • Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
 • Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

Hakimler karar vermekle yükümlü kişiler olmalarından dolayı öncelikle adaletli olmaları ve tarafsız bir şekilde karar verebilmeleri gerekmektedir. İnsanlarla olan ilişkilerinde ise başarılı ve sağlam bir mantığa sahip olmalıdırlar.  Hakimlik oldukça zor ve stresli bir meslektir. Bu yazımızda hakim olmak istiyorum nasıl olurum hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan hakim maaşları hakkında bilgi alabilirsiniz.


DİĞER HAKİM HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hakim konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan hakim duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.