Ankara ilimizde yer almakta olan Hacettepe Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Hacettepe Üniversitesi ilan kapsamında sağlık teknikeri, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist olmak üzere toplamda 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (216 sayıda pozisyon için Özel Bütçeden, diğer pozisyon için ücretler Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).Başvuru şartları nelerdir?

  • (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
  • 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
  • Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
  • Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
UNVANIKADRO SAYISIKPSS PUAN TÜRÜARANILAN NİTELİKLER
 

Hemşire

 

168

 

KPSSP3

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
 

 

 

Psikolog

 

 

 

1

 

 

KPSSP3

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Psikometrik

değerlendirme konusunda sertifika sahibi olmak veya bu alanda yetkin olduğunu belge ile

kanıtlamak (İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde

görevlendirilmek üzere)

 

Psikolog

 

1

 

 

KPSSP3

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak / (Nöroloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere)
 

Sosyal Çalışmacı

 

2

 

 

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak
 

Fizyoterapist

 

4

 

 

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu

olmak.

 

Fizyoterapist

 

2

 

 

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitimini ve/veya deneyimini kanıtlamak

 

Diyetisyen

 

6

 

 

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik

Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından

mezun olmak.

 

 

Diyetisyen

 

 

1

KPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik

Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından

mezun olmak, klinik alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, deneyimini belgelendirmek

 

Eczacı

 

2

KPSS şartı aranmamaktadır. 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

 

Biyolog

 

1

 

 

KPSSP3

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, IVF, Androloji alanında ve IVF analiz ve görüntüleme sistemleri konusunda deneyimini belge ile kanıtlamak

 

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

6

 

 

KPSSP93

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

 

 

Sağlık Teknikeri

 

7

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Kardiyoloji Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı, Onkoloji Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere)
 

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

2

 

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Ameliyathane ve Acil Tıp Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere)

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

3

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

2

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık ön lisans

mezunu olmak.

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

10

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Hastanelerin farklı bölümlerinde

görevlendirilmek üzere)

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

3

 

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı ve Radyoloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere)

 

Sağlık Teknikeri

 

1

 

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak,
 

Sağlık Teknikeri

 

1

 

KPSSP93

Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak

 

Sağlık Teknikeri

 

1

 

KPSSP93

Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2

yıllık ön lisans mezunu olmak

Başvuru Şekli, Yeri ve Zaman

(Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8. Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

Bu yazımızda Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılacak olan 224 personel alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca üniversite tarafından yayınlanmış tüm ilanlara Hacettepe Üniversitesi iş başvurusu formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hacettepe üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan hacettepe üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.