2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 24 Aralık 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.   devlette.com olarak, 2017 yılı bütçe kanununda yer alan harcırah miktarları ile 2016 yılı harcırah miktarlarını aşağıdaki tabloda birleştirdik.   Harcırah, başka birisi adına bir işi gerçekleştiren kişilerin çeşitli harcamalarını gerçekleştirmek için düşünülen prensipler bütünüdür. İçerisinde aile masrafı, yol masrafı, yer değiştirme masrafı ve günlük giderler yer almaktadır. 6425 sayılı Kanun kapsamında incelenmektedir.

İşte H Cetveline göre 2017 yılında alınacak harcırah ücretleri:H CETVELİ10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
ÜnvanlarGündelik Miktarları (TL)
20162017
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan60,3463,00
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları55,0057,50
Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **45,9248,25
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar42,7245,00
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar40,0542,25
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar35,2437,25
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar34,1836,25
1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.
Arazi tazminatı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Tazminat Miktarları (TL)
20162017
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar13,8814,75
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar13,3514,25
Bu tazminattan yararlananlardan;1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

2017 yılı harcırah ücretleri hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER HARCIRAH ÜCRETİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, harcırah ücreti konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan harcırah ücreti duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.