Bolu ilimizde yer alan Gerede Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile tam zamanlı ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gerede Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi ve harita teknikeri alımı yapacaktır. Gerede Belediyesi tarafından yayınlanmış olan ilana 28 Aralık 2017 tarihi saat 17:30’a kadar başvuru yapabilirsiniz. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Gerede Belediyesi Tam Zamanlı Personel Alımı İlanı 2017

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine hükümlerine göre boş bulunan aşağıdaki unvanı, sınıfı, adedi, eğitim durumu ve aranan şartları aşağıda belirtilen 4 (dört) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşımak.
 • Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.
 • Gerede ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. ( Müracaat tarihleri içerisinde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacaktır.)

Adaylarda aranan özel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Mimar

 • Mimarlık lisans programından mezun olmak.
 • KPSS 2016′ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • En az 2 yıl iş tecrübesi olmak.

İnşaat Mühendisi

 • İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 • KPSS 2016′ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • En az 2 yıl iş tecrübesi olmak.

Harita Mühendisi

 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 • KPSS 2016′ dan KPSSP3 55 puan ve üzeri almış olmak.

Harita Teknikeri

 • Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS 2016′ dan KPSSP93 55 puan ve üzeri almış olmak.

Alım yapılacak olan boş kadrolar aşağıda verilmiştir.

SIRA

NO

UNVANISINIFIADEDİÖĞRENİM DURUMU
1MimarT.H.1Lisans Mezunu (4 Yıllık)
2İnşaat

Mühendisi

T.H.1Lisans Mezunu (4 Yıllık)
3Harita

Mühendisi

T.H.1Lisans Mezunu (4 Yıllık)
4Harita

Teknikeri

T.H.1Önlisans Mezunu (2 Yıllık)

İlana Nasıl ve Nereden Başvuru Yapılacak?

Adayların 25/12/2017 Pazartesi saat:08.30 ile 28/12/2017 perşembe saat:17.30’a kadar Gerede Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Faks, Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Sözlü mülakat 03/01/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü mülakatta adayların mesleğe (unvana) ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültür ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur ve en yüksek puanı alan aday başarılı sayılacaktır. Sözlü mülakatta 1 adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Gerede Belediye Başkanlığı ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru ve atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Başvuru sırasında istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve noter onaylı sureti
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Nüfus kayıt örneği
 5. Adli sicil belgesi
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 7. Özgeçmiş (ev)
 8. KPSS Puanını gösterir belge
 9. Fotoğraf (4 adet)
 10.  İş tecrübesine ilişkin belgeler

Bu yazımızda Gerede Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.