Memurların geçici süre ile atanmış oldukları yerlerde bazı durumlarda otel, misafirhane, ev gibi herhangi bir konaklama imkanının bulunmadığı yerler vardır. Bu durumda memurların geliş gidiş ücretinin karşılanıp karşılanmadığı merak edilen bir durumdur.  Peki bu durumda nasıl bir yol izlenir?

Konaklama İmkanı Olmayan Yere, Günlük Gidiş Geliş İçin Ulaşım Ücreti Ödenir Mi?

6245 sayılı Kanunda “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” olarak tanımlanmış olup soruya cevabımızı “memuriyet mahalli dışındaki yerleri” esas alarak cevaplandıracağız.6245 sayılı Harcırah Kanununun “Yatacak yeri bulunmayan mahallerde muvakkat vazife” başlıklı 21 inci maddesi “Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehre kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.” hükmündedir.

Söz konusu kanun hükmüne göre, geçici görev kapsamında günlük gidiş-geliş ücretinin ödenmesi için;

  • Gidiş-geliş yapılacak yerin şehir ve kasaba dışında bir yerleşim yeri olması,
  • Yerleşim yerinde yatacak yerin bulunmaması,
  • Yerleşim yerine araç ile gidilip gelinmesinin zorunlu olması gerekmektedir.

Memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilene gidiş ve geliş için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehre kadar günlük nakil vasıtası ücreti ödenecektir. Günlük yol ücreti ödemesi uygulamasında, konaklama imkanı bulunan en yakın yerin esas alınması uygun olacaktır.

Sonuç olarak, konaklama imkanı olmayan şehir ve kasaba dışında bir yerleşim yerindeki görev için yapılan günlük yol masraflarının kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması gerekmektedir. Böyle bir yerde geçici görev yapanın geçici görev yolluğunda görevli bulunduğu yerde konaklama imkanının bulunmadığını, bu sebeple 6245 sayılı Harcırah Kanununun 21 inci maddesi gereğince günlük yol masraflarının kendisine ödenmesini beyan etmesinin yeterli olduğu kanısındayız. Geçici görev yolluğu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, geçici görev yolluğu konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan geçici görev yolluğu duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.