Gaziantep Üniversitesi yayınladığı ilan ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında avukat alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 4 avukat istihdam edilecektir. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 4 (Dört) adet Avukat alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • KPSS (B) sonuç belgesi
 • Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi
Başvuru YeriGaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı GAZİANTEP 0342 317 13 09
Başvuru Tarihleri15.06.2017 – 30.06.2017
Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi10.07.2017
Sözlü Sınav Yeri ve TarihiGaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 17 Temmuz 2017 Saat: 14:00

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ internet sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 20 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır.

Gaziantep Üniversitesi Avukat Alımı Sınavı

Sınav konuları; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

Sözlü Sınavda adaylar;

 1. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav Sonuçları

Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 18. maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

Bu yazımızda Gaziantep Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.