Gaziantep Üniversitesi yayınladığı ilan ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 34 hemşire alımı gerçekleştirilecektir. Adayların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapmalıdırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Sözleşmeli Personel Alım İlanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek2. Maddesinin (b)fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  • 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
  • Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.
  • 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLERBAŞVURU

KODU

Hemşire12– ilgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu programından mezun olmak.
B01
Hemşire2– ilgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu programından mezun olmak.- En az altı ay Ameliyathane Hemşireliği Deneyimi olmak ve
belgelemek.
B02
Hemşire20– Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
bölümünden mezun olmak.
B03

Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu. Güvenlik Soruşturma Formu. Mezuniyet belgesi. Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2017 KPSS. sonuç belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İletişim : 0 (342) 317 13 07

Bu yazımızda Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru şartları, tarihleri, formu gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca ilandan herkesin haberdar olabilmesi için sosyal ağlarda haberi paylaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.