Ankara ilimizde yer almakta olan Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 209 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile hemşire, sağlık teknikeri, biyolog, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, tekniker, mühendis ve teknisyen alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 20 Nisan 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.UnvanıAdediPuan TürüBütçeBirimiAranan Nitelikler
 

Hemşire

 

167

 

2016          Yılı KPSSP3

 

Özel

Üniversite HastanesiSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 

5

2016          Yılı KPSSP93 

Özel

Üniversite HastanesiAnestezi,     Anestezi     Teknikerliği                 önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 

10

2016          Yılı KPSSP93 

Özel

Üniversite HastanesiTıbbi      Görüntüleme      Teknikleri            önlisans programından mezun olmak.
 

Sağlık Teknikeri

 

6

 

2016          Yılı KPSSP93

 

Özel

 

Üniversite Hastanesi

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,

Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri12016          Yılı KPSSP93ÖzelÜniversite HastanesiPataloji    Laboratuvar,    Pataloji              Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık

Personeli

 

1

2016          Yılı KPSSP3 

Özel

Üniversite HastanesiSosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal

Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Biyolog

 

3

2016          Yılı KPSSP3 

Özel

Üniversite HastanesiÜniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren

Fen-Edebiyat          Fakültelerinin                           Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Diyetisyen52016          Yılı KPSSP3ÖzelÜniversite

Hastanesi

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 

Psikolog

 

1

2016          Yılı KPSSP3 

Özel

Üniversite HastanesiÜniversitelerin    Psikoloji   lisans                      programından mezun olmak.
Fizyoterap ist 

5

2016          Yılı KPSSP3Döner SermayeÜniversite HastanesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Tekniker22016          Yılı KPSSP93Döner SermayeÜniversite

Hastanesi

Biyomedikal      Cihaz      Teknolojisi                      önlisans programından mezun olmak.
 

 

 

Mühendis

 

 

 

2

 

 

2016          Yılı KPSSP3

 

 

Döner Sermaye

 

 

Üniversite Hastanesi

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak

 

Teknisyen

 

1

2016          Yılı KPSSP94Döner SermayeDiş

Hekimliği Fakültesi

Ortaöğretim Kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • A) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

C) Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacaktır?

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (06.04.2018 – 20.04.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
 • Diploma Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuru Sonuçları

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşme imzalanacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Bu yazımızda Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.