Fırat Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşirelik lisans programından mezun olan 3 hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 11 Ekim 2016 son başvuru tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvuru formu, başvuru şartları ve diğer başvuru detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Hemşire alınacaktır. İlana başvuru yapmak isteyen adaylarda aşağıdaki başvuru şartları aranmaktadır. • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvurular; 11.10.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen pozisyonlara yerleştirme KPSSP3 puan türüne göre yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Elazığ Belediyesine ait iş ilanlarına ulaşmak için hemen TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.