Ülkemiz trafik kurallarının en çok ihlal edildiği ülkelerin başında yer almaktadır. Bunun sonucu olarak da her sene milyonlarca trafik kazası meydana gelmektedir ve bu kazalar can ve mal kaybına neden olmaktadır. Trafik polisleri, sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri için denetimlerini oldukça yoğun bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Kemer takmayanları, trafikte telefonla konuşanları, aşırı hız yapanları tespit ederek bu kişilere cezai işlem uygulamaktadırlar. Ancak bu denetimler tam anlamı ile yeterli gelmemektedir. Halen, her gün birçok sürücü bu kuralları ihlal ederek kendisinin ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Bakanlık bu konuda denetimleri daha sık yapabilmek, trafik kurallarına uymayanları daha çabuk tespit edebilmek için fahri trafik müfettişliğini ortaya çıkarmıştır. Peki fahri trafik müfettişi tam olarak ne iş yapıyor, kime deniyor?

Fahri trafik müfettişi nedir, ne demektir, kimdir, kime denir?

Fahri Trafik Müfettişi, Ulaştırmada demiryolu, karayolu ve denizyoluna oranla daha riskli olan karayolunun bu riskini azaltmak amacıyla polis, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye’de karayolu denetiminde özel olarak seçilen kişilere denilmektedir. Ülkemizde birçok sürücü polislerin olmadığı yerlerde trafik kurallarına uymadıkları için fahri trafik müfettişliği sektörü ortaya çıkmıştır. Gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar. Hali hazırda gönüllü trafik polisleri olarak da bilinirler ve ceza yazma yetkileri bulunmaktadır. Peki fahri trafik müfettişi tam olarak ne iş yapar?Fahri trafik müfettişi ne iş yapar?

Fahri trafik müfettişi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Ülkemizde 20 bine yakın fahri trafik müfettişi görev almaktadır. Bu fahri trafik müfettişleri her sene milyonlarca TL tutarında trafik cezası kesmektedir. Trafikte denk geldikleri trafik güvenliğini tehlikeye sokan veya diğer kural ihlallerinden bir tanesini gerçekleştiren sürücüleri gördüklerinde tutanak tutarlar ve bunu trafiğe teslim ederler. Onlar da bu ceza tutanağını trafik cezası haline dönüştürerek sürücüye tebligat göndermektedirler. Bu şekilde yazılan cezalarda tarafınıza ulaşan belgede cezayı yazanın fahri trafik müfettişi olduğunu görebilirsiniz. Harici olarak görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Hangi ihlallere ceza yazabildiklerini aşağıdan görebilirsiniz.

 • Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.
 • Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
 • Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
 • Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
 • Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

gibi görevlere sahiptirler. Fahri trafik müfettişi kavramı ülkemizde 1997 yılından bu yana vardır. Gönüllü trafik denetçileri olarak da bilinirler. Sizler de ülkemizde trafiğin daha güvenilir bir hale gelmesinde katkınız olsun istiyorsanız fahri trafik müfettişi olarak görev alabilirsiniz. Peki fahri trafik müfettişi olmak istiyorum, nasıl olurum diyen kişiler nereye nasıl başvuru yapabilirler? Başvuru şartları yani fahri trafik müfettişi olma şartları nelerdir?

Fahri trafik müfettişliği başvurusu

Fahri trafik müfettişi olma şartları nelerdir, kimler olabilir?

Öncelikle kimler fahri trafik müfettişi olabilir bahsetmek gerekir. Aşağıda vermiş olduğumuz şartları taşıyan kişiler fahri trafik müfettişi olmak için başvuruda bulunabilirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • En az yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Vermiş olduğumuz şartları sağlıyorsanız sizler de fahri trafik müfettişi olmak için başvuru yapabilirsiniz. Bu sayede de trafiğin daha güvenli bir yer olması adına görev almaya başlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? Fahri trafik müfettişi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?

Fahri trafik müfettişi olmak için müracaatlar il valiliklerine yapılmaktadır. Bunun için 2 adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı belgesi, ikametgah belgesi, sürücü belgesi fotokopisi ve fahri trafik müfettiş olmak istediğini gösterir bir dilekçe ile beraber ikametinin olduğu ildeki il valiliğine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra il valilikleri gelen bu başvuruları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yer almakta olan Trafik Kurulu’na iletmektedir. Burada adayın başvurusu detaylı olarak değerlendirilir ve onay alan yani fahri trafik müfettişi olabilir raporu alan kişiler tekrar il valiliklerine bildirilmektedir. Buradan sonra ise tarafınıza bilgilendirme yapılır ve 20 saatlik bir eğitime tabi tutulmanızın ardından fahri trafik müfettişi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bahsedilen 20 saatlik eğitim Karayolları Trafik Kanunu’nun Fahri Trafik Müfettişliği Çalışma Yönetmeliği kapsamında bir konferans şeklinde sunulmaktadır. Bu programa katılmayan ve gerekli olan 20 saatlik eğitimi almayan kişiler fahri trafik müfettişi belgesi yani sertifikası alamazlar.

Trafik kuralları her sene değişebilmektedir. Bu sebepten dolayı her 2 senede bir fahri trafik müfettişlerine bilgilendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantılardan birisi Mayıs ayında olmaktadır. İnsanlar ölene kadar fahri trafik müfettişi olarak görev yapabilirler. Fahri trafik müfettişi görevini isteğiniz dahilinde bırakabilirsiniz.

Dikkat : Fahri trafik müfettişi sertifikası almış olan kişiler Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile sene en az 1 kere trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemek zorundalar. Yani 1 sene ceza yazmamış olan fahri trafik müfettişlerinin sertifikaları Emniyet Genel Müdürlüğü teklifi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile sonlandırılmaktadır.

Fahri trafik müfettişi olma şartları

Fahri trafik müfettişlerinin yazabilecekleri cezalar hangileridir?

Fahri trafik müfettişleri trafikte trafik polisi gibi her şeye ceza yazamazlar. Ceza yazabilecekleri maddeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.
 2. Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
 3. Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak.
 4. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek.
 5. Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.
 6. Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak.
 7. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.
 8. Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek.
 9. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek.
 10. Sadece park lambaları ile seyir etmek.
 11. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek.
 12. İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek.

gibi maddelere ceza yazabilirler.

Bu yazımızda fahri trafik müfettişi olmak için istenilen belgeler nelerdir, fahri trafik müfettişi başvurusu, fahri trafik müfettişliği devam ediyor mu gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan Fahri Trafik Müfettişleri Maaş Alıyorlar Mı öğrenebilirsiniz.


DİĞER FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, fahri trafik müfettişi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan fahri trafik müfettişi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.