Nasıl evlat edinilir?

Anne ve baba olmak için tek şart çocuk doğurmak değildir. Bir çocuğu koruyan, bakan, seven ve kabul eden bireyler de anne baba olabilmektedir. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyüten insanlar annedir. Bir çocuğa can vermeyen ama ona emek harcayarak sevenler de babadır. Bir çocuğu büyütmekten keyif alanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne babadır.

Öncelikle evlat edinmek ciddi anlamda zor bir karardır. Bu bakımdan bu kararı vermeden önce ciddi bir düşünme ve emin olma süreci işlenmelidir. Akabinde evlat edinebilmek için tek şart da karar vermek değildir. Tarafınıza sağlamanız gereken çok sayıda şart bulunmaktadır. Peki nedir bu şartlar?Kimler evlat edinebilir?

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • 35 yaşını doldurmuş olmak ( eşlerden bir tanesinin doldurması yeterlidir.)
 • Kendi öz çocuğunun olmaması.
 • En az okur yazar düzeyinde olanlar evlat edinmek üzere başvuru yapabilmektedir.

Bu saymış olduğumuz maddeler kişilerin sağlaması gereken şartlardır. Bir de aşağı saymış olduğumuz koşulların oluşması gerekmektedir.

Evlat edinme şartları nelerdir?

 • Küçüğün evlat edinen tarafından en az bir yıl süre ile bakılmış olması,
 • Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması,
 • Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
 • Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medeni Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları, koşulları aranır.

Evlat edinmek için nereye, hangi kuruma başvuru yapılır?

Türk Medeni Kanunu ve Evlat Edindirme Yönergesi’ne göre yukarıda vermiş olduğumuz şartları taşımakta olan herkes sürekli yaşadığı yerdeki il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir. Başvuru sırasında sosyal hizmet uzmanları tarafınıza bu husus için daha detaylı bilgiler vereceklerdir. Kesin kararınızı vermenizin ardından evlat edinilecek koşullara sahip olduğunuza ilişkin istenecek belgeleri tamamlamalı ve sosyal incelemenizin yapılması gerekmektedir. Peki adaylardan bu süreçte istenilen belgeler nelerdir?

İki ay içinde nüfus olayı ile sabıka kaydı örneği, mal-gelir-sosyal güvenlik, ikametgah-öğrenim durumu belgeleri ile sağlık kurulu raporundan oluşan dosyanın teslim edildiği tarih; sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesinde baz alınıyor. Aile 6 ay içinde sosyal inceleme amacıyla evinde ziyaret ediliyor.

İnceleme esnasında başvuru sahibinin ve varsa birlikte yaşadığı diğer bireylerin; kişilik-eğitim-kültürel özellikleri, sağlık-ekonomik durumları, aile içi-dışı iletişimleri, küçükten beklentileri, evlat edinme ile çocuk bakım-eğitim-yetiştirme konusuna yaklaşımları, evlat edinmek istedikleri küçüğün özellikleri değerlendiriliyor. Sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan “sosyal inceleme raporu” sonucunda başvurusu uygun bulunanlara durum yazılı olarak bildiriliyor. Başvuru koşullarını taşımayanlar ile sosyal inceleme için zaman ayırmayanların dosyası işlemden kaldırılıyor, geçerli mazereti olanların dosyası askıya alınabiliyor, sözleşmesiyle yanlarına yerleştirilen küçüğü, kendileri veya küçüğün belgelendirilen ciddi sağlık sorunu dışında geri verenlerin sonraki başvuruları reddediliyor.

Başvuru sırasında küçüğün yaşı, sağlık durumu ve varsa kardeşi ile beraber istenmesi gibi özellikler belirleyici olmaktadır. Evlat edinilecek olan küçüğün kardeşi varsa birbirlerine yakın yerleşim yerlerinde bulunan aileler tarafından evlat edindirilmesine özen gösterilmektedir. Ailelere istedikleri özelliklere sahip olan en fazla üç çocuk gösterilmektedir. Şayet bu çocuklardan bir tanesini evlat edinmeye karar verirseniz de bir sene süreliğine geçici bakımı size verilmektedir. Bu aşamada çocuğun durumu sosyal güvenlik uzmanları tarafından düzenli kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır.

Sosyal inceleme raporu dayanağında, komisyonca evlat edinme talebi uygun görülenlere evlat edinme kararı için mahkemeye başvurmaları bildirilir. İki ay içinde başvurmayanlardan küçük geri alınabiliyor.

Mahkeme kararının ardından da kütük işlemleri gerçekleştirilir. Evlat edindirilecek çocuğun ailesi ile evlat edinenler birbirleriyle karşılaştırılmaz. Evlat edinen hakkında öz aileye bilgi verilmez ancak evlat edinenlerin öz aile hakkında bilgilenme hakkı var.

Şayet küçüğü çok ufak yaşlarda evlat edinmişseniz onun evlatlık olduğu muhakkak bir uzman ile beraber söylenmelidir. Aksi durumunda daha sonra öğrenme kaygısı altında yaşayabilir ve bu durum çeşitli sorunlara yol açabilir.

Bu yazımızda evlat edinmek istiyorum, evlat edinme başvurusu, evlat edinme hakkında genel bilgiler, evlat edinme kaç yıl sürer, evlat edinme koşulları şartları nelerdir, evlat edinme nasıl oluyor, nasıl olunur, evlat edinme usulü, nasıl evlat edinilir gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer sayfamızdan çocuk parası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


DİĞER EVLAT EDİNME HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, evlat edinme konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan evlat edinme duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.