Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversite bünyesine sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı kapsamında istihdam edilecek olan personeller üniversitenin Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde istihdam edilecekler. Adaylar başvurularını en geç 11 Mayıs 2016 tarihine kadar yapmak durumundadırlar.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve diğer başvuru bilgilerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile-ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.Adayların başvurularını en geç 11/05/2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

UNVAN

KODU

ÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
100Hemşire5Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak, Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlanılın (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Cerrahi Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,
200Hemşire2Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Meşumu olmak, Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlanılın (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Dahili Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,
300Hemşire1Hemşirelik Lisans Mezunu olmak,

Üçüncü Basamak Sağlık Kuramlarının (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) Dahili Klinikler veya Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak,

 

Lise Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Lisans Mezunlan için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuracak adaylarda yıkarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kaıımıunmı 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre)de hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sakınmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, İlileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, ediınhı ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından malikimi olmamak.
 • Askerlik Dununu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, .

b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saldı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.
 • 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.
 • KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra mviv.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşire Alımı Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • 1 Adet F oto ğraf (B aşvuru F ormuna }upıştmlacak
 • Sağlık Beyanı
 • Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı
 • Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi
 • 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Çalışma Belgesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı, 8 hemşire alımı gerçekleştirileceği açıklandı. İlgili ilana dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi detaylara haberimiz içerisinde yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir ya da Eskişehir iline ait diğer iş ilanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.