Bakılesir ilimizde yer alan Erdek Belediyesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Erdek Belediyesi adaylardan KPSS gibi herhangi bir sınav şartı aramıyor. Erdek Belediyesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında 1 adet ekonomist alımı yapacaktır.  Erdek Belediyesi daimi personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamındandır.

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda unvan adedi, sınıfı, öğrenim durumu belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözlü mülakat ile alım yapılacak olup, sözlü mülakat detayları aşağıdadır.Sözlü mülakat tek aşamada yapılacak olup, sözlü sınav tarihi 09.08.2016 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uyumluluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru ve atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyenin internet adresi olan www.erdekbld.com adresinde yayımlanacaktır.

Erdek Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlar
  • Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis ve 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  • Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Erdek Belediyesi İş Başvurusu

Adayların 02.08.2016 ile 16.08.2016 tarihleri arasında saat 17:00’e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylardan başvuru sırasında öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru formu, sağlık raporu, 6 adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi istenmektedir.

Bu haberimizde Erbek Belediyesi tarafından yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı, ekonomist alımı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi bilgileri paylaştık.Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir ve Balıkesir Belediyesi tarafından verilmiş diğer iş ilanlarına Erdek Belediyesi iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER ERDEK BELEDİYESİ İŞ İLANLARI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, erdek belediyesi iş ilanları konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan erdek belediyesi iş ilanları duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.