Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. EGM personel alımı ilanı kapsamında pilot alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar ilana 20 Mart 2017 ile 24 Mart 2017 tarihlerinde iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı İlanı 2017

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 2 (iki) Uçak Pilotu alınacaktır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,
 3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
 5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı Başvurusu 2017

Adaylar;

 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Pilotluk Lisansı belgesi,
 • EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir.)
 • Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.) ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 20/03/2017 – 24/03/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenecektir. Ayrıca, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilecektir. Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenerek sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ UÇAK PİLOTU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI
Alım TürüUnvanıAlınacak BirimTop.

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CinsiyetGenel ŞartlarTeknik ÖzelliklerSağlık Şartları
657 sayılı DMK

4-B md.

Pilot

(Sözleşmeli)

Havacılık Dairesi Başkanlığı2E/KPilot Lisansına Sahip Olmak.Pilot olarak minimum 500 saat çift motor sabit kanat uçuşu bulunmak.[Tercihen Beechcraft King Air B350 veya Cessna Citation XLS tip intibakı bulunmak]Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1′ deki ve JAR FCL-3′ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA

ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin

edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi

gerekmektedir.)

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu ,başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler sunduk. İlan hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca EGM tarafından yayınlanmış olan tüm ilanlara Emniyet Genel Müdürlüğü iş ilanları sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.