Ülkemizde elektrik dağıtımının kamudan alınarak özel sektöre verilmesi ile beraber sık sık elektrik faturalarında meydana gelen hatalara denk geliyoruz. Bir çok tüketicinin gelen şikayetler neticesinde edindiğimiz bilgilere istinaden gerçek kullanımından çok daha fazla fatura bedeli ile karşılaştığını görmekteyiz. Bu hatalar öyle boyutlara ulaşmış ki, bazı hanelerin fazla gelen elektrik faturaları 10 binlerce lirayı bulmuş. Bu gibi durumlarda unutmamalısınız ki faturanıza itiraz edebilme hakkınız bulunmaktadır. Peki elektrik faturasına nasıl itiraz edilir?

Elektrik Faturasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Öncelikle elektrik faturasına itiraz etmek için kişinin fatura ve kimliği ile beraber bağlı bulunduğu elektrik dağıtım firmasının müşteri hizmetlerine gitmesi gerekmektedir. Şayet faturanızın son ödeme tarihi geçmediyse, faturanızı ödemeden itirazda bulunabilirsiniz. Ancak faturanın ödeme tarihi geçmiş ise ödemenizi gerçekleştirmek durumunda kalabilirsiniz Bu durumda itirazınız uygun bulunursa ödenen fazla miktar bir sonraki fatura bedelinizden düşülerek iade edilir yada meblağ fazla ise ücret iadesi gerçekleştirilir.Yapmış olduğunuz itirazlarınız 1 hafta ile 10 gün içerisinde şirketin teknik personellerince incelemeye alınır. Yapılan  çalışmalar neticesinde yanlışlık olmuş ise faturanız yeniden düzenlenir ve ilgiliye durum hakkında bilgi verilir.

İlgili kuruma, “Elektrik faturam yüksek geldi, durumun düzeltilmesini istiyorum. “ şeklinde yapmış olduğunuz itirazlar olumlu yanıt bulmaz ise Tüketici Hakem Heyetlerine aşağıda bulunan elektrik faturası itiraz dilekçesi ile beraber başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektrik Faturası İtiraz Dilekçesi Örneği

TC.
……………………………….. Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :
Adresi :
E- Posta & Telefon :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Ş. Parasal Değeri :

Konusu : Kayıp/Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar :
1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-) Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde, “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-) Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler : 4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
İstem Sonucu : İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

…/…. / ….

NOT : Bu durumda unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. 3,300 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu rakamın üzerinde olan uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemeleri bakmaktadır. Her iki kurumunda vereceği kararlar iki tarafı da bağlamaktadır. Elektrik faturasına nasıl itiraz edebilirim sorusuna bu haberimizde cevap bulmaya çalıştık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.