Eğitim Haberleri

Termik santral nedir? 10 Mayıs 2018 1 Yorum

Termik santral nedir, yararları ve zararları nelerdir?

Termik santral nedir, ne demektir? Termik santraller genel olarak, suyu ısı enerjisi sayesinde buhar meydan getirerek buharı elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan santral çeşididir. Termik santral, diğer santrallerin yanı sıra doğal gaz ve kömür ile çalışarak elektrik enerjisi üreten bir santraldir. Buhar gücü ile çalışan termik santral, ısıtılan suyu buhara dönüştürerek çeşitli türbinler yardımı ile buhardan elektrik enerjisi üreten bir santraldir. Termik santral nasıl çalışır? Termik santral, suyu yüksek bir basınç ile 150 ve 160 bar arasında [...]

Nükleer santral nedir? 10 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

Nükleer santral nedir, yararları ve zararları nelerdir?

Nükleer Santral Nedir, Ne Demektir? Enerjiyi dağıtarak nükleer reaktör ile çalışan santralin adına nükleer santral denmektedir. Kullanılan radyoaktif atıkların ve maddelerin yakıt ile nükleer reaktör sayesinde oluşan enerji santraline denmektedir. Nükleer santraller, elektrik enerjisi üreten yararı olduğu kadar çevreye zararı da olan bir çeşit elektrik üretici bir santraldir. Diğer santraller kömür ve petrol türü yakıtlar kullanarak enerji üretirken nükleer santraller ise uranyum ve radyoaktif maddeleri parçalayarak enerji ve elektrik üretir. Diğer santrallerden farklı olan nükleer [...]

Nisap miktarı nedir? 09 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

Nisap miktarı nedir, nasıl hesaplanır, ne kadardır?

Nisap ve Nisap Miktarı Nedir, Ne Demektir? Nisap, sadaka, kurban ve zekat gibi ibadetler için yapılan bir çeşit zenginlik ölçüsüdür. Nisap kelime anlamı olarak yeter sayıdır. Asgari birim zenginliği şeklinde de bilinmektedir. Dini açıdan zenginler, borçları ve ihtiyaçları dışında yeterli paraya sahip olan kişiler zengindir. Bu kişiler sadaka ve zekat almamanın yanı sıra kurban kesmek, zekat vermek ve sadaka vermek konusunda sorumlu olan kişilerdir. Şayet zengin kişiler fazladan mallarının artması sonucu 1 yıl geçmesi halinde [...]

Haber yazısı nedir? 08 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

Haber yazısı nedir, ne demektir? Haber yazısı nasıl yazılır?

Haber yazısı nedir, ne demektir? Haber yazısı, dünya üzerinde meydana gelen tüm haberleri halka duyurulan, televizyon, radyo ve gazeteler aracılığı ile belirli zamanlarda çıkarılan yazıya denmektedir. Haber yazıları ayrıca iletişimin desteği olarak bilinmektedir. Haber yazıları ayrıca belirli yer ve zamanda meydana gelmiş olayları insanlara akıcı ve güzel bir dil ile anlatmaktır. Bunun yanı sıra haber yazılarında inandırıcı ve dikkat çekici olması açısından çeşitli kanıt, belge, tarafsızlık, üslup, dil, farklı anlaşılmayacak şekilde düzgün anlatılması gerekmektedir. Aksi [...]

Gezi yazısı 08 Mayıs 2018 1 Yorum

Gezi yazısı (seyahatname) nedir, ne demektir?

Gezi yazısı nedir, ne demektir, tanımı ve anlamı nedir? Gezi yazısı, adından da anlayacağınız üzere gezilen yerleri ülkeyi, şehirleri ve ilgi çeken bölümleri kaleme alarak anlatmaya denmektedir. Gezi yazıları eskiden seyahatname ya da seyahat yazıları denmekteydi. Bununla birlikte o zamanlarda gezen kişiler de seyyah denirken şimdi ise gezen kişilere gezgin ve gezdiği yerleri, tecrübeleri ile anlatıp yazdıklarına ise gezi yazısı denmektedir. Gezilen ve gören yerleri edebi bir dil ile anlatan, ülke ya da yöreleri gözlemleyerek [...]

Akut nedir? 08 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

AKUT nedir, ne demektir, ne iş yapar?

AKUT nedir, ne demektir? Akut, kelime anlamı olarak hızlı başlayan ya da hızlı ilerleyen, kısa süreli gibi anlama gelmektedir. Ancak buradaki AKUT, Türkiye’nin kar amacı gütmeyen 1996 tarihinde kurulmuş Arama Kurtarma Derneğinin kısaltılmışı anlamına gelmektedir. İnsanların ve toplumun yararına gönüllü olarak çalışan bir topluluktur. Doğal afetlerde meydana gelen kazalar gibi birçok alanda insanlara yardım etmek amacı ile kurulmuştur. Adından da anlayacağınız üzere arama kurtarma ekibi olan bu dernek, sağlık, eğitim, beslenme, güvenlik, barınma ve çevre [...]

Ordinaryus nedir? 08 Mayıs 2018 1 Yorum

Ordinaryus nedir, nasıl olunur?

Ordinaryüs Nedir, Kime Denir? Ordinaryüs, 1960 tarihinde yasal olarak kaldırılan bir unvandır. Türk üniversite kurumlarında minimum 5 yıl olmak şartı ile profesör olarak çalışan ve üstün bilimsel dersler vererek tanınan, diğer öğretim üyeleri aralarından seçim yapılarak kabul edilen, bilim kürsü yönetimi tarafınca görev verilen bilim adamlarına ordinaryüs denmektedir. Türkiye’nin 2547 YÖK kanununda bulunan Akademik Unvanın son sahibi ise Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar olmuştur. Alman akademi sisteminden alınan ordinaryüs unvanına hak kazanan kimse profesör ve bilim [...]

Perfüzyonist maaşları 07 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

Perfüzyonist maaşları

Perfüzyonistler ne kadar para kazanıyorlar? Perfüzyonist, kalp, damar ve akciğer operasyonlarında makineler ile oksijen veren, cerrahi işlemin yapılabilmesi için kalpteki kanları temizleyen, anestezi ve cerrah uzmanlarının yardımcısıdır. Ameliyatlarda neredeyse bel kemiği olan Perfüzyonist uzmanları, cerrahi odadaki tüm makineleri bilmeli ve eksiksiz bir şekilde not tutmalıdır. Teknoloji ve bilim aynı şekilde ilerledikçe perfüzyonistlerin mesleği de daha fazla rağbeti artacağı gibi sağlık sektörü daha fazla gelişecektir. Yüksek bir dikkat gerektiren bu meslekte en küçük bir hata büyük sonuçlar [...]

Perfüzyonist nedir? 07 Mayıs 2018 1 Yorum

Perfüzyonist nedir, nasıl olunur?

Perfüzyonist nedir, kimdir? Perfüzyonist, cerrahilerde kullanılan kalp ve akciğer makinesini kullanan ve bilen kişilere denmektedir. Daha detaylı anlatmak gerekirse, Perfüzyon bölümünde lisans eğitimi alan ya da yüksekokullardan mezun olan Perfüzyon bölümü mezunları, kalp ya da damarlarda yapılacak olan açık ameliyat sonrasında kullanılması gereken makine ile kirli kanları oksijenlenme yaparak anestezi uzmanları ile beraber çalışan kişilere denmektedir. Bu makine kalp ve akciğerlere pompa yapmaktadır. Bunu en iyi bilen ve anlayan kişiye de Perfüzyonist denmektedir. Perfüzyonistler ne iş [...]

Dekont nedir? 07 Mayıs 2018 Hiç yorum yok

Dekont nedir, ne işe yarar?

Dekont nedir, ne işe yarar? Dekont, bankalarda müşterilerin ödeme yaptığı ya da farklı işlemler ile aldığı nüshaya, fişe denmektedir. Dekont kelime anlamı olarak hesap belgesi olarak bilinmektedir. Kapatılmış olan bir hesaptan yapılan indirmeye ve bu indirimler sonucu alacak verecek sonucunu göstermeye yarayan bir çeşit fiş, makbuz tarzında kağıt parçasına dekont denmektedir. Bankalara para yatırdığınıza dair bir kanıt ya da belge olarak işlev gören dekont, birçok konuda işe yaramaktadır. Bir yere ödeme yapacağınız zaman ödeme yaptığınıza dair [...]