Eğitim Haberleri

Sorumluluk sınavı nedir? 29 Ağustos 2020 9 Yorum

Sorumluluk sınavı nedir, kimler girer?

Sorumluluk sınavı, lise öğrencilerine ders yılının ikinci dönemlerinin başladığı zaman ve ikinci dönemin bittiği zamanda olmak üzere senede iki defa yapılır. Sorumluluk sınavı; sadece lisede öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği bir sınav türüdür. Öğrenciler ilk dönem başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavına ve alt sınıflardan kaldıkları derslerden sorumluluk sınavına girerler. Yıl sonu başarı ortalamaları öğrencilerin okudukları lisenin türüne göre değişen bir başarı puanından aşağıda ise öğrenci başarısız olduğu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer. Sorumluluk sınavına [...]

Özel okul ücretleri 27 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Özel okul ücretleri ne kadar?

Çocuklarımız için birçok konuda ciddi kararlar veriyoruz. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz okul seçimidir. En özel varlıklarımız olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim almaları adına okulları ve hatta görevli olan öğretmenleri araştırıyor ve kararımızı bu yönde veriyoruz. Ülkemizde kamu okullarında bir sınıfa düşen öğrenci sayısı fazla olmasından dolayı öğrenciye verilen bireysel eğitimin süresi de bir hayli düşüyor. Bunun için günümüzde maddi durumu yeterli olan veliler özel okulları tercih ediyorlar. Özel okullarda; yabancı dil, sanat, sosyal [...]

Dershane fiyatları 21 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Dershane (özel öğretim kursu) fiyatları

Ülkemizde eğitim sektörü ciddi sorunlara gebe. Bu yüzden neredeyse her sene eğitim sisteminde ciddi değişiklikler, yenilikler gerçekleştiriliyor. Ancak buna rağmen birçok ülkede gördüğümüz ve arzuladığımız eğitim kalitesine henüz erişilebilmiş değil. Öğrenci sayısının fazla, okullarda kontenjanların ise az olmasından dolayı öğrencileri seçmek için çeşitli dönemlerde sınavlar yapılmaktadır. Öğrenciler bu sınavlara ve sınav sistemine hazırlanabilmek ve iyi okullarda öğrenim görebilmek adına çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak birçok öğrenci ve veli öğrencilerin okullarında almış oldukları eğitimin yetersiz olduğunu düşünmekte [...]

Orman muhafaza memuru maaşları 07 Ağustos 2020 1 Yorum

Orman muhafaza memuru maaşı ne kadar?

Orman muhafaza memuru maaşları ne kadardır? Ülkemizde ormanlar büyük bir hızla azalmaya devam ediyor. Ormanlık alanları korumak ve hatta sayısını arttırmak için çalışmalar ise tüm gücüyle devam ediyor. Ekosistemin dengesi için ormanların korunması şart. Ülkemizde ormanların korunması ve muhafaza edilmesi için doğrudan bir meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubu Orman Genel Müdürlüğü yani OGM bünyesinde hizmet vermekte olan orman muhafaza memurluğudur. Orman muhafaza memurları 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi çalışanlardır. Orman muhafaza memuru olmak için [...]

Orman muhafaza memuru nedir nasıl olunur? 07 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Orman muhafaza memuru kimdir, nasıl olunur?

Orman muhafaza memuru nedir, kimdir, kime denir? Orman muhafaza memuru, OGM yani Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra teşkilatında görevli olan kamu çalışanlarına verilen isimdir. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak görev yaparlar. Ormanların korunması oldukça elzem konuların başında yer almaktadır. Gerek kaçak olarak ağaçları kesen, ormanlara bilerek veya bilmeyerek zarar veren çok sayıda kişi bulunmaktadır. Orman muhafaza memurları ormanların korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Peki tam olarak orman muhafaza memurları ne iş yapıyor? Görevleri, [...]

Belediye encümeni maaş alır mı? 05 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Belediye encümeni maaşları

Belediye Encümeni Maaşı 2021 Belediye encümeni, belediyelerde bulunan en yetkili organlardan bir tanesidir. Sanılanın aksine tek bir kişi değildir. Belediye encümeni belirli sayıda kişilerden oluşan bir organdır. Organ bir görevi yerine getirmekle yükümlü olan kuruluşa denilmektedir. Belediye encümeni de ilgili belediye hakkında elzem konularda karar almaya yetkili bir mercidir. Belediye encümeni haftada en az 1 kere belediye başkanı başkanlığında toplanmaktadırlar. Bir önceki yazımızda BELEDİYE ENCÜMENİ NASIL OLUNUR detaylı olarak anlattık. Bu yazımızda ise belediye encümeni [...]

Belediye encümeni nedir nasıl olunur? 05 Ağustos 2020 2 Yorum

Belediye encümeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Belediye encümeni, belediye teşkilatı içerisinde yer almakta olan organlardan bir tanesidir. Her ne kadar belediye encümeni denildiğinde tek bir kişiden bahsediliyor gibi anlaşılsa da belediye encümeni bir organdır ve bu ortan beş veya yedi üyeden oluşmaktadır. Peki tam olarak nedir bu belediye encümeni? Belediye encümeni nedir, ne demektir, kime denir, kimdir? Belediye encümeni; belediye meclisine her tür görev hakkında görüş bildirme yetkisi bulunan, kanun ile belirlenmiş olan cezaların uygulanmasını sağlama yetkisi bulunan bir belediye yönetim organıdır. [...]

Proses işçisi maaşları 05 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Proses işçisi maaşı

Proses işçisi maaşları 2021 Bir ham madde fabrikaya girerek ürün ortaya çıkana kadar çeşitli aşamalardan geçebilir. Tüm bu süreçte çok sayıda işçi görev almaktadır. İlgili ham madde veya ham maddelerin bir ürün ortaya çıkarabilmeleri için ise tüm sürecin titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreci kontrol eden ve aynı zamanda bu süreçte görev alan kişilere ise proses işçisi denilmektedir. Bir üretim tesisinde proses işçisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Proses işçiliği az bilinen bir meslek [...]

Formen maaşları 05 Ağustos 2020 Hiç yorum yok

Formen maaşı

Formen maaşları 2021 Bir inşaatta, şantiyede genel olarak oldukça fazla kişi çalışmaktadır. Bu işçilerin idaresi ve işlerin düzenli ve planlı bir şekilde yapılması için ise bu işçilerin yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu işçileri yönlendiren, iş programlarını hazırlayan, işçileri koordine eden meslek erbaplarına ise formen denilmektedir. Formen halk arasında ustabaşı olarak da bilinmektedir. Formenler üretim yapılan bir alanda işçilerin yöneticisi olarak bilinmektedir. Tershanede, inşaatta, mekanik alanda, elektrik alanında ve daha birçok alanda formenler görev yapabilmektedir. Peki formenler ne [...]

Formen nedir? 05 Ağustos 2020 5 Yorum

Formen nedir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Formen nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Üretim yapılan bir yerde işçilerin yöneticisi ve denetleyicisi olan deneyim sahibi kişilere formen denilmektedir. Formen çok bilinen bir isim değildir. Genel olarak ustabaşı olarak bilinmektedir. Formenler genel olarak inşaat, elektrik, parfüm gibi sektörlerde faaliyet gösterirler. Formenler işçilerin kontrolünü, düzenli ve verimli çalışmasını sağlamaktadırlar. Formenler hem kendilerine verilen görevleri yerine getirirler, hem de işçilerin düzenli ve verimli çalışmalarını sağlarlar. Peki formenler tam olarak ne iş yapar? Formen ne iş yapar, [...]