İzmir ilimizde yer alan ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Ege Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Ege Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 32 hemşire alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında istenilen belgeler gibi detaylı ilan bilgilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak, 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, (Giderleri Özel Bütçeden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın ) sözleşmeli personel alınacaktır.Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

UnvanıAdetAranan Nitelikler
Hemşire32

Adet

4 yıllık Sağlık yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanına sahip olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir)
 2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. Fotoğraf (1 Adet)
 4. 2016 KPSS Sonuç Belgesi
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kuramca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kuramlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta ve benzeri yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

Bu yazımızda Ege Üniversitesi tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Ege Üniversitesi iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.