Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, eczacılıkta uzmanlık eğitimi alabilmek için merkezi “eczacılıkta uzmanlık sınavı”na girilecek. Uzmanlık dallarının eğitim müfredatı ve bu müfredata göre temel uygulama alanlarının “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” tarafından belirlenecek.

İKİ AŞAMADA İKİ UZMANLIK DALI

Yapılan çalışmalarda “klinik eczacılık” ve “fitofarmasi” alanlarında iki uzmanlık dalı belirlendi. Planlanan çalışmalara göre bu alanlara “radyofarmasi” de eklenecek. Yapılan açıklamada tıpta uzmanlık alanında bir çok yanlış yapıldığını ve gereksiz alt dalların çokluğu belirtilirken, bu yanlışları eczacılık alanında yapılmayacağının altı çizildi. Hayata geçirilecek bu süreç çerçevesinde yeni uzmanlık dalları açılmasına “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” karar verecek.Eczacılıkta uzmanlık sınavı getirilmesindeki amaç; doktor tedaviyi planladıktan sonra devreye giren eczacının ilacın doğru kullanıldığından emin olmak, yan etkilerini hastaya belirtmek ve hastanın ilacın yanlış kullanımından doğabilecek riskleri minimize etmek .

FİTOMARMASİ UZMANLIĞI

Türkiye bitkisel ürünler konusunda iyi bir Pazar ve bu konuda uzman eczacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bitkisel tedavi yapan tamamlayıcı tıp merkezlerinin sayısı yakın zamanda arttırılarak, buralarda fitofarmasi uzmanlarının bulunması amaçlanıyor. Halk arasında bilinenin aksine bitkisel ürünler zararsız değil ve bu ürünlerin kullanılmasında uzmanlara ihtiyaç var. Bu ihtiyaç yakın zamanda fitofarmasi uzmanları ile karşılanacak.

Eczacılıkta uzmanlık sınavı için yakın bir tarihte yönetmelik çıkarılarak “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” oluşturulacak. Eczacılıkta uzmanlık sınavı ilk olarak 2015 yılında yapılacak.