Teknolojinin her geçen gün daha fazla gelişmesi ile önceleri reel olarak gerçekleştirilen çok sayıda işlem artık online olarak yani İnternet ortamında yapılmaktadır. Bu işlemlerden bir tanesi de e-haciz uygulamasıdır. Peki nedir bu e-haciz?

E-haciz nedir, ne demektir?

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir. E-haciz uygulaması, devlet tarafından borçlulardan borçların daha hızlı ve daha az maliyet ile tahsil edilebilmesi için uygulamaya konulmuştur.  Hesabına haciz işlemi uygulanan bireyler bu yasa ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları için bankadaki maaş ya da mevduat hesaplarında bulunan para, altın, döviz ve fon gibi mal varlığına gelen bloke ile mağduriyet yaşarken ne yapacakları hakkında bankalar ile vergi dairesi arasında gidip gelmeye başladı.E-haciz uygulamasındaki amaç; mevcut alacak takip uygulamasını daha hızlı ve masrafsız yapmak, kağıttan ve posta masrafından tasarruf etmek ve en önemlisi de personellerin denetim, takibat gibi başka işlerde kullanma olanağını sağlamaktır. E-haciz, devlete çok sayıda kolaylık sağlarken, vatandaşlar için ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir.

E-haciz uygulama yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri, mükelleflere 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun olarak kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi durumda ödeme emri kesinleşir.

Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra, vergi dairesi mükellefin bilgilerini vergi dairesi başkanlıklarına bildirir. Kendilerine borçlu mükellefle ilgili kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne bildirir. Buradan da Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu borçlusu listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece e-haciz başlamış olur.

E-haciz nasıl kaldırılır? E-haciz kaldırma işlemleri

Kamu borçları kesinleşmesinin ardından borçlulara ödeme tebliği gönderilmektedir. Aksi takdirde haczin uygulanabilmesi söz konusu olmamaktadır. Kişiye borç tebliğ edildikten sonra, 7 gün içerisinde borç ödendiği takdirde e-haciz uygulaması işleme konulmaz.

 • Bazı durumlarda kişilere yanlış bir şekilde yani borcu olmamasına karşın e-haciz işlemi uygulandığı görülmüştür. Bu durumda ilgili kuruma başvuruda bulunarak e-haczin kaldırılması talep edilebilir.
 • Borcun kati olması durumunda ise borcu taksitlendirmek için başvuruda bulunabilir veya borcun tamamını ödeyebilirsiniz. Bu durumlarda da hesaplarınıza uygulanan e-haciz işlemi kaldırılmaktadır. Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.
 • Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu bu ödeme emrine karşı vergi davası açabilir.(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

E-haciz kaç günde, ne kadar sürede kalkar, hemen kalkar mı?

E-haczin kaldırılması için vermiş olduğumuz seçeneklerden birisini gerçekleştirmeniz durumunda, e-haczin uygulandığı bankalara gerekli bilgilendirmeler geçilmekte ve akabinde hesap üzerindeki haciz işlemi kaldırılmaktadır. Bu işlem genel itibariyle 2 veya 3 iş günü sürmektedir.

Hesabımda E-Haciz var mı? E-haciz sorgulama, öğrenme ekranı

Hesabınıza e-haciz uygulamasının bulunup bulunmadığı yani e-haciz yoluyla hesabınıza bloke konulup konulmadığını İnternet üzerinden kolay bir şekilde sorgulamanız mümkündür. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya girmeli ve akabinde E-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan sayfada “Uygulamaya Git” dediğinizde aracınızın veya hesabınızın üzerinde haciz işleminin olup olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz.

E-Devlet E-Haciz Sorgulamak Öğrenmek İçin Hemen TIKLAYIN

E-haciz hangi durumlarda konur?

Aşağıda saymış olduğumuz vergiler için e-haciz işlemi uygulanabilmektedir.

 • Gelir
 • Kurumlar
 • Katma değer
 • Özel tüketim
 • Motorlu taşıtlar
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Trafik para cezaları
 • Nüfus para cezaları
 • Tütün ve tütün mamullerine ilişkin cezalar
 • Ecrimisiller ( haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminata verilen isim.)
 • Adli para cezaları
 • İdari para cezalar

E-haciz uygulaması ile neler haczedilebilir?

E-haciz uygulaması ile sanılanın aksine sadece banka hesaplarına haciz işlemi uygulanmamaktadır. Aynı zamanda aşağıdaki vermiş olduğumuz maddeler için de e-haciz uygulanabilmektedir.

 • Gayrimenkul
 • Kara taşıtı
 • Deniz taşıtı
 • Hava taşıtı
 • Banka hesapları
 • PTT hesapları
 • Hisse tahvil bono
 • İş makineleri
 • Üçüncü kişilerdeki mal ve hakları

Kredi kartına e-haciz konulur mu : Bu konu oldukça yanlış bilinmektedir. Sanılanın aksine kredi kartlarına da e-haciz işlemi uygulanarak bloke konulabilir.

E-haciz hakkında bilgi

 

E-haciz olan kredi çekebilir mi :  E-haciz işlemi kişinin kredi notunu doğrudan düşürmektedir. Bunun akabinde bankalardan kredi veya kredi kartı alırken sorun yaşayabilirsiniz. Bunun net bir cevabını vermek mümkün değildir. Bunun için mevcut durumdaki kredi puanınız önemlidir. Şayet kredi puanınız e-haciz sonrasında çok düşmüşse kredi veya kredi kartı alamazsınız.

Bu yazımızda e-haciz ne zaman uygulanır, konur, e-haciz nasıl kaldırılır, e-haciz uygulayan kurumlar gibi e-haciz hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan eve haciz gelir mi öğrenebilirsiniz.


DİĞER E-HACİZ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, e-haciz konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan e-haciz duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.