E-defter gönderim süreleri ne zamandır?

E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

E-defter berat gönderim süreleri 13 Aralık 2011 zamanında 28141 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan E-Defter Tümel Bildirisi Sıra Numarası 1 olan Vergi Yasası çerçevesinde e-defter zorunlu hale gelmiştir. E-defter büyük ve yevmiye defteri olarak teknolojik ortamda muhafaza etme, saklama, koruma ve oluştur gibi çeşitli uygulamaları sisteme eklemektedir. Bu sayede firmalar birçok ayrıcalıklardan ve tasarruflardan yararlanmış olurlar. Ayrıca diğer yazımızdan e-defter nedir daha detaylı bilgi alabilirsiniz.E-defter sistemine girmesi zorunlu olan şirketlerin büyük çoğunluğu 01 Ocak 2016 gününde sonra sisteme entegre olmaktadır. Bu durumda e-defterlerin zamanı içinde sunulan muhasebelerin, Aralık ayı geldiğinde berat süreleri verilmesi ile alakalı çeşitli zorluklar yaşansa da sunulan şartlara uymak sistemi kolay göstermektedir. Berat yani gönderim süreleri ile alakalı en iyi açıklamayı 2 Numaralı E-Defter Tümel Bildirisinde yapılmıştır. Bu bildiri 1 numaralı Genel beyannamesinde farklılık yapılmasına bağlıdır.

E-defter beyannamesinin 2. Sıra numarasının 3. Maddesinde bulunan defterlerin gönderim süreleri ile alakalı çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara münasip,

  • Gerçek şahıslar e-defterlerini, bulunduğu ayın takip eden 3. Ay sonunda kendilerine dair güvenli olan mali mühür ya da elektronik imza imzalanır.
  • Yasal şahıslar e-defterlerini, bulunduğu ayın takip eden 3. Ay sonuna dek beyan edilen tarihlerde kendilerine bağlı olan mali damga ile onaylatmaktadır.

Bunun yanı sıra her ay oluşturulan defterler bulunduğu ayın 3. Ay sonunda e-defterlerini dijital ortamda vermek zorundadırlar. Bu gönderim sürelerine örnek olarak Ocak ayının 2016 süresinde bağlı olan defterleri Nisan ayının 2016 süresine dek verilmesi lazımdır.

Beyannamede söylenen bildiriye göre Aralık zamanlarında bağlı olunan beratların gönderim zamanlar Gelir Vergisi yükümleri ile Kurumlar Vergisi yükümlerinin e-defter gönderim zamanının başka vakitlerde olduğunu beyan etmektedir. Buna örnek verecek olursak, gelir vergi yükümlüsü X kişi, Aralık ayının 2018 zamanında bağlı olduğu berat gönderim süresi 31 Mart 2023 zamanına dek göndermesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra kurumlar vergisinin yükümlülüklerine örnek olarak X kişi Aralık ayının 2018 zamanında gönderim süresi ise 30 Nisan 2023 olarak son gönderim süresi olarak vermesi gerekmektedir.

E-defter geç gönderme cezası nedir?

E-defter sistemini kullanan yükümlüler için Gelir İdaresi Başkanlığı bu durum hakkında buyruk ve esaslar buyurmuştur. Vergi yasalarında yazılan beyannamelerin vaktinde yapılmadığı zaman geç gönderim konusunda cezalar verilmektedir. E-defter sistemi her geçen yıl gelişen bir uygulamadır. Bu sebeple GİB, e-defter geç gönderim cezası olarak bazı hususlarda esnek davranabilir.

E-defter, zamanında GİB’e gönderilmemesiyle alakalı kararda, vergi yasalarında cezalandırmak önerilmemiştir. Bunun yanı sıra idari ceza bölümü ile alakalı ceza kısmı boş bırakılmaktadır. E-Defteri geç gönderme konusunda ceza şeklinde henüz belli bir ücret ya da ceza belli değildir. E-defter bazı durumlarda geç gönderilse de GİB bu hususta yardımcı oluyor. Ancak bile bile üst üste gecikmeler sonucu GİB bu konuda ceza verebilmektedir.

Ancak bunun yanı sıra E-defterin kaydı tutulmaması, kuralına uygun yapılması, sıkça geç gönderilmesi ve birinci seviyede usulsüzlük yasasına göre ceza çerçevesinde olmaktadır. Bu noktada GİB idari para cezası vermektedir. E-defterin kayıtları tutulurken bilgilerin dijital ortama düzenli bir şekilde kayıt edilmesi gerekmektedir. Usul ve kural ne ise o şekilde yapılmalıdır. Verilen tarihlerden önce ya da zamanında teslim edilmelidir. Aksi halde Gelir İdaresi Başkanlığı ağır idari cezalar verebilmektedir. Birkaç gün gecikmede sıkıntı olmasa da uzun süre gecikmeler ve usulsüzlük yapıldığı zaman idari para cezaları artmaktadır.

Bundan dolayı e-defter kayıtları tutulurken en çok dikkat edilecek husus usulsüzlük yapılmamasıdır. Zaman zaman denetlemeye gelen GİB gözünde değil her zaman kontrollü, düzgün ve kuralına göre kayıt tutulması gerekmektedir. E-defter sistemine kesinlikle karşı gelinmemeli ve zamanında teslim edilmesi GİB tarafından denetleme zamanında da çeşitli uyarılarda bulunarak bildiri olarak belirtmektedir. Bu anlamda GİB düzenli olarak tutulmayan ve zamanında teslim etmeyen e-defterler hakkında ceza kesebilmektedir.


DİĞER E-DEFTER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, e-defter konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan e-defter duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.