Düzce Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Düzce Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, sağlık teknikeri ve laborant alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 92 (doksan iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
UNVAN

KODU

UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
180501Hemşire11Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak
180502Hemşire5Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.
180503Hemşire4Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım deneyimli olmak. Üniversitelerin ilgili biriminden non invaziv mekanik ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.
180504Hemşire3Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Çocuk deneyimli olmak.
180505Hemşire3Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları eğitimi almış olmak.
180506Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon uygulamaları eğitimi almış olmak ve en az 3 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.
180507Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl Ameliyathane deneyimli olmak.
180508Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Endoskopi deneyimli olmak. Tüp bebek konusunda eğitim almış olmak.
180509Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip ve en az 2 yıl Hemodiyaliz deneyimli olmak. Nükleer Tıp deneyimli olmak.
180510Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon ve Pediyatrik Yoğun Bakım deneyimli olmak.
180511Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl Erişkin ve Çocuk Acil deneyimli olmak ve Üniversitelerin ilgili birimiden non invaziv mekanik ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.
180512Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip ve en az 8 yıl Hemodiyaliz deneyimli olmak. En az 1 yıl Acil Servis, Ameliyathane ve Yoğun Bakım deneyimli olmak.
180513Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Radyoloji deneyimli olmak ve BT/MR’da kontrastlı madde uygulaması konusunda eğitim almış olmak.
180514Hemşire38Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak
180515Hemşire5Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. En az 1 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.
180516Hemşire1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. En az 1 yıl Dahili ve Koroner Yoğun Bakım ve en az 6 ay Pediatrik Hemotoloji deneyimli olmak.
180517Hemşire1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Radyoloji deneyimli olmak ve BT/MR’da kontrastlı madde uygulaması konusunda eğitim almış olmak.
180518Sağlık

Teknikeri

1Anestezi Programı mezunu olmak.
180519Sağlık

Teknikeri

2Anestezi Programı mezunu olmak. Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.
180520Sağlık

Teknikeri

1Anestezi Programı mezunu olmak. Neonatal Resusitasyon Eğitimi almış ve en az 2 yıl deneyimli olmak.
180522Sağlık

Teknikeri

2Elektronörofizyoloji Programı mezunu olmak.
180523Sağlık

Teknikeri

1Radyoterapi Programı mezunu olmak. En az 3 yıl bir Üniversite Hastanesinde çalışma deneyimine sahip olmak.
180524Laborant3Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak.
180525Laborant1Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak. En az

5 yıl Mikro Biyoloji Laboratuvarları, Hemotoloji ve Biyokimya Laboratuvarı deneyimli olmak.

180526Laborant1Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak. İmmünfloresan Boyama Teknikleri ve Nükleik Asit Testleri konusunda uygulamalı eğitim almış olmak.
180527Laborant1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu olmak. En az 6 ayı Uygulamalı Sitoloji alanında olmak üzere Üniversitelerin patoloji laboratuvarında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. Adli Otopsi örneklerinin değerlendirilmesi konusunda uygulamalı eğitim almış olmak.

Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

 • 1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
 • 2 adet fotoğraf
 • Özgeçmiş
 • Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
 • 2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.).

Başvurular nasıl, nereden yapılacak?

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Her kadro için ilan edilen sayının 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu yazımızda Düzce Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.