Düzce Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli 4/B personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Düzce Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire alımı ve diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgileri yazımız devamında yer almaktadır.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANIÜniversitemiz Araştırma vc Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 19 Ekim – 02 Kasım 2018

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 •  657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması vc/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
UNVAN KODUUNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
181001Hemşire1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 6 ay Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversitelerin yoğun bakım uzmanlık alanından temel yoğun bakım eğitimi almış olmak.
181002Hemşire2Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak.

181003Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Belgelendirmek şartıyla Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dczcnfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfiizyon uygulamaları, Pulmoncr rehabilitasyon ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

181004Diğer Sağlık Personeli2Üniversitelerin Elektronörofızyoloji bölümü Ön lisans programından mezun olmak.
181005Diğer Sağlık Personeli2Üniversitelerin Eczane Hizmetleri Bölümü Ön lisans programından mezun olmak
181006Diğer Sağlık Personeli1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan mezun olmak. (657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve 4- A sayılı cetvelde yer almayan) Belgelendirmek şartıyla Solunum Fonksiyon Laboratuvan Eğitimi almış olmak veya deneyimine sahip olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • 1 adet dilekçe ( www.personej.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
 • 4 adet fotoğraf
 • özgeçmiş (CV)
 • Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
 • 2016 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans. 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Adli Sicil Kaydı, Yerleşim Yeri Belgesi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçları

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu yazımızda Düzce Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.