Dokuz Eylül Üniversitesi 2015 sözleşmeli personel alımı yapacağını yayınladıkları ilan ile duyurdular. Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı çerçevesinde 5 hemşire alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi eleman alımı başvuru şartları ve başvuru formuna yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2015

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri özel Bütçe Gelirlerinden (5 Hemşire) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.BÜTÇE

SAYI-UNVAN

İLAN NO

BRÜT ÜCRET

ARANAN NİTELİKLER

Özel Bütçe

5 HEMŞİRE

20150101

-Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.266.46 TL.

-Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2.295.39 TL

-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak

-2014 KPSSP3 sınavı puanı olmak Askerlik görevini yapmış olmak

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

Başvuruda bulunacakların:

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.

* Askerliğini yapmış olması. * 657 Sayılı Devlet Memurlar kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir, isteklilerin:

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Hastanemiz insan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde wwwdeu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği Inciraltı/İZMİR

Tel: (0 232)412 2419-412 23 24

 

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.