Doğum İzni Nedir?

Kadınların çalışma hayatın sahip oldukları bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar yasal düzenlemeler ve mevzuatlarla koruma altına alınmıştır. Kadınların sahip oldukları haklardan bir tanesi de doğum iznidir. Doğum izni, halk arasında hamilelik izni veya analık izni olarak da bilinmektedir. Doğum izni hamileliğin son dönemlerinde, doğum sonrasında ve evlat edinme durumunda verilen annelere tanınmış olan bir haktır. Hem annelerin sağlığı, hem de bebeğin sağlığı açısından doğum izni çok önemlidir. Bu yüzden de İş Kanunu ile bu hak koruma altına alınmıştır.

Doğum izninin süresi ne kadardır, kaç gündür?

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışan hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce ve 8 haftası doğumdan sonra olmak üzere toplamda 16 haftalık bir süre doğum izni kullanabilmektedirler. Şayet hakları olan doğum iznini doğumdan önce kullanmak istemezlerse doktor raporu almak şartı ile doğuma 3 hafta süre kalana kadar çalışmaya devam edebilecekleri gibi kullanmadıkları doğum izinlerini doğumdan sonra kullanabilmektedirler. Analık izni olarak da isimlendirilen doğum izni süresi ikiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde 2 hafta daha artmaktadır. Yani doğum öncesi doğum izni süresi 8 hafta iken çoğul gebeliklerde 10 hafta izin verilmektedir.Kadın sigortalının “16” haftalık doğum izninde çalışamaması nedeni ile, bu süre için SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği istirahatin tamamlanmasından sonra SGK ‘dan alınmaktadır. Bu ödeneğin verilebilmesi için doğumdan önceki bir yılda en az “90” gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekmektedir.SGK tarafından yasalar kapsamınca verilen doğum izni sırasında memurlar ücret almaya devam etmektedirler. Aynı şekilde erkek memurlar da eşlerinin doğum yapması sebebiyle doğum izni kullanabilmektedirler. Erkek memurlar için doğum izni süresi 3 gün olarak belirtilmiştir.

Doğum izni nasıl alınır?

Çalışan anne adayları doğum izni alabilmek için öncelikle hekimden hamile olduklarına dair rapor alarak, bu raporu ibraz etmelidirler. Kadın hamile olduğunu gösterir belgeyi temin ettikten sonra bunu çalıştığı kurumun insan kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne teslim eder. Hamile olduğunuza dair belge devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınabilinmektedir. Belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Bağlı olduğu sigorta kurumuna hamile olduğunu bildirmesi, hem izninin başlaması hem de diğer işlemlerin yapılabilmesi, hamilelikle ilgili haklarının işleme konulabilmesi için önemlidir.

Doğum izni toplam kaç gün

Erken Doğum Halinde Analık İzni

Gerek tabip raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmakta olduğu süre içerisinde ve gerekse çalışmadığı son 3 hafta içerisinde erken doğum gerçekleşir ise, doğum öncesi kullanmadığı analık izni doğum sonrası analık izni süresine eklenmektedir.

Geç Doğum Halinde Analık İzni

Doğumun beklenenden geç olması durumunda fazladan kullanılmış olan analık izni süresi doğum sonra analık izni süresinden düşülmeyecektir.

Ölü Doğum Halinde Analık İzni

32. haftadan önce ölü doğum yapan kadın memurlar, erken doğum sebebiyle kullanmadıkları 8 haftalık doğum öncesi analık izninin doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerekmektedir. Bununla beraber doğumun ölü doğum ya da düşük olduğuna dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Annenin Doğumda Ölümü Halinde İzin

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Evlat Edinen Memurların Doğum İzni Hakkı

Yasalaşan torba yasada evlat edinen memurlar için de önemli bilgiler yer aldı. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle ya da münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilmektedir.

Anneye Süt İzni ve Kullanılması

Bunun yanında doğum yapmış olan kadın memurlara, çocuklarını emzirebilmeleri için analık izni bittikten sonra ilk altı ay süre zarfında günde üç saat, ikinci altı ayda da bir buçuk saat süt izni verilmektedir. Süt izninin günde kaç kez ve hangi saat aralıklarında kullanılacağı kadın memurca belirlenebilmektedir.

Süt İzni Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Doğum Sonrası Aylıksız İzin Hakkı

Doğum yapan memurlar analık izninin bitiminin ardından talep etmeleri takdirde aylık izin kullanabilmektedirler. Aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi, eşi doğum yapan memura verilen aylık iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak kabul edilmektedir.

Aylıksız İzindeyken Doğum Yapılması Hali

Aylıksız izinli olan memurun bu izin süresi içinde doğum yapacak olması nedeniyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesi gerekiyor.

Doğum İznindeyken Anne Memurun Atamasının Yapılması

Doğum izninde iken naklen ataması yapılan kadın memurun ise doğum iznini tamamladıktan sonra atandığı mahalle intikal etmesi yeterli sayılır. Doğum iznini keserek atandığı yerde göreve başlaması gerekmez. Zira yasal mazeret izinlerini peyderpey kullanma imkanı bulunmuyor.

Hamile İken Memurun Atanması Durumu

Doğum öncesi 8 haftalık hamilelik süresinin içerisinde iken ilk defa memur olarak ataması gerçekleştirilirse, memurun göreve başlatılması ve göreve başladığı tarihten itibaren de sekiz haftalık doğum öncesi doğum izni süresinin kalan kısmının kullandırılması icap etmektedir. Hamilelik sebebiyle atamanın ertelenmesi yada izin verilmemesi hukuka aykırıdır.

Yeni Doğum Yapmış Memurun Atanması Durumu

Devlet memurluğuna tayin edilmeden evvel doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten başlayarak 8 haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece 8 haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan bölümünün kullandırılması gerekiyor.

Doğum izni nasıl hesaplanır?

Doğum izni hesaplama

Doğum izni hesaplamasında bebeğin kaç haftalık olduğu ve tahmini doğum tarihi doktorunuz tarafından paylaşılmaktadır. Bu tekil gebelikte 32. Haftanda, çoğul gebeliklerde ise 30’uncu haftada doğum iznine çıkabilirsiniz. Doğum izni hesaplaması için bebeğin kaç haftalık olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında ise doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 haftalık doğum izninizi kullanabilirsiniz. Bunun dışında yer alan harici durumlar için doğum izni süreleri ise yazımız başında verilmiştir.

Doğum izni bittikten sonra ücretsiz izin

Annelere doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta izin verilmektedir. Fakat birçok anne bu sürenin yetersiz olduğunu düşünmekte ve hem kendi sağlığı hem de bebeklerinin sağlığı için bu süreyi uzatmak istemektedir. Resmi Gazete’de yayınlanmış olan doğum izni yönetmeliğinde açıkça belirtildiği üzere analık izniniz bittikten sonra 6 ay süre ile bu izni uzatabilirsiniz. Fakat doğum izninden sonra alacağınız izin ücretsiz izin olacaktır.

Doğum izni hakkında sık sorulan sorulara ve yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir. Sizler de sorularınızı yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Doğum izni çalışma süresinden sayılır mı : Doğum izni boyunca geçirmiş olduğunuz süreler çalışma yani hizmet süresinden sayılmaktadır.

Doğum izni çıkmak için ne kadar çalışmak gerekir : Doğum izni alma şartları incelendiğinde doğum iznine çıkabilmek için annenin doğumdan önce en az 90 gün sigorta primlerinin ödenmiş olma şartının arandığı gözlemlenmektedir.

Doğum izni ertelenebilir mi : Kadın talep ederse ve doktor da bu hususta bir sorun olmadığını onaylarsa anne doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın işçilerin çalıştığı süreler doğumdan sonra kullanılabilir.

Doğum izni parası ne zaman yatar : Doğum parası almak için doğumdan sonra hastanenin doğumu onaylamasının ardından, işvereninizin de SGK’ya onay vermesi gerekmektedir. Bu onay işleminin ardından 20 ile 45 gün arasında ödeme Ziraat Bankası hesabına geçecektir.

Doğum izni tatile denk gelirse ne olur : Doğum izniniz resmi tatillere denk gelmesi durumunda uzamaz. Yine yasada belirtilen sürelerde doğum izninizi kullanırsınız.

Bu yazımızda doğum izni nedir, doğum izni yani analık izni süresi ne kadardır, doğum izni nasıl alınır, ne zaman başlar ne zaman biter, erkeklerde doğum izni hakkı, kaç haftadır, doğum izni yönetmeliği ve mevzuatı gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER DOĞUM İZNİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, doğum izni konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan doğum izni duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.