Doğrudan vergi; mükellefi ile ödeyen kişinin aynı olduğu, kurumların ya da kişilerin gelir seviyelerine göre alınan vergi türüdür. Bu vergi türünden verginizi başka bir kişiye ya da kuruma yansıtma olanağı bulunmamaktadır.  Doğrudan vergi çağdaş devletlerin uyguladığı en önemli vergi türünü oluşturmaktadır.

Doğrudan Vergiler Nelerdir?

Çağdaş devletlerin vergi sistemlerinde doğrudan vergiler önemli bir yer tutar. Doğrudan vergiler direkt gelir üzerinden alınan vergilerdir. Doğrudan vergiler hesaplanırken kişinin geliri aile bireylerinin durumu gelirlerinin sürekliliği ya da hangi dönemde ne kadar kazandığı dikkate alınarak hesaplanır. Doğrudan vergilere örnek olarak;  • Gelir vergisi; toplumdaki gerçek bireylerin belirli zaman dilimleri arasında elde ettikleri kazançlarına, kişisel ve ailevi durumlarına bakarak hesaplanarak kişilerden alınan vergidir. Bu vergi kişinin durumuna göre belirlendiği için adaletli bir vergi olarak adlandırılabilir.
  • Kurumlar Vergisi; tüzel kişilerden ya da bir amaç için birleşmiş topluluklardan alınana vergi türüdür. Kurumlar vergisi de gelir vergisinde olduğu gibi belirli bir kazanç üzerinden hesaplanır. Tüzel kişilerin ya da toplulukların elde ettiği kazançlar, yaptığı yatırımlar, gayrimenkullerden elde edilen gelirler gibi bir çok konu detaylı incelenerek hesaplanır ve devlet tarafından tahsil edilir.
  • Servet Vergisi; kişilerin ya da tüzel kişilerin servetlerinden alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinden farklı olarak amaç devlete gelir sağlamak değil sosyal adaleti sağlamak olduğu bu vergi için söylenebilir. Ekonomik alanda gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde bunların hesaplamaları zor olacağı için bu tür vergiden söz edilemez. Servet vergisi daha çok ekonomik anlamda gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler tarafından kullanılır ve takibi yapılır. Gayrimenkul sahiplerinden alınan emlak vergisi ve motorlu taşıt sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi servet vergisine örnek olarak gösterilebilir.

Doğrudan Vergi Oranları Nedir?

Doğrudan vergi oranları her ülke için farklılık göstermektedir ve sabit bir oran uygulanmamaktadır. Ülkeler ekonomik durumları ve toplumun refah seviyesiyle orantılı oranlar belirlemektedirler. Ekonomik olarak zor durumdaki devletler vergi oranlarını yükselterek halktan gelir elde etmeye çalışırlar ancak ekonomik anlamda gelişmiş ve rahat olan devletler ise vergi oranlarını düşürerek halkın refah seviyesini artırmayı amaçlarlar bu sebeplerden dolayı belirli bir orandan söz etmek mümkün değildir. Ülkemizdeki vergi oranlarını güncel olarak Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinden öğrenebilirsiniz. Vergilerinizi ne zaman ödemeniz gerektiği ve ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini muhasebeciniz aracılığıyla ya da maliye ye başvurarak öğrenebilirsiniz. Doğrudan vergi hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi ise yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer sayfamızdan doğrudan vergi nedir öğrenebilirsiniz.


DİĞER VERGİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, vergi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan vergi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.