Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında memur alımı yapacağını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilan kapsamında 387 memur alımı gerçekleştirecektir. Belediye ilan kapsamında zabıta memuru alımı, itfaiye eri alımı, memur alımı, bilet satış memuru alımı, çocuk eğitimcisi alımı, eğitmen alımı, fotoğrafçı alımı, kameraman alımı, muhasebeci alımı, şoför alımı, tercüman alımı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı, ambar memuru alımı, çocuk rehberi ve gözetimcisi alımı, evlendirme memuru alımı, gişe memuru alımı, tahsildar alımı, avukat alımı, imam alımı, veznedar alımı, hemşire alımı, psikolog alımı, veteriner hekim alımı, topograf alımı, laborant alımı, istatistikçi alımı, arkeolog alımı, mimar alımı, mühendis alımı, peyzaj mimarı alımı, ölçü ve ayar memuru alımı, programcı alımı, sosyolog alımı, tekniker, aşçı, bahçıvan alımı, gassal alımı, hayvan kesicisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 6 Mart 2023 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İlanı 2023

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

İtfaiye eri, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve şoför kadrolarına atanacaklar için ihtiyaca göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

SIRA NOSINIFIUNVANIDERECESİALINACAK SAYICİNSİYETKPSS PUAN TÜRÜKPSS PUANINİTELİK VE ŞARTLAR
1GİHZabıta Memuru10-1126KADIN/

ERKEK

P9460Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2GİHZabıta Memuru7-8-921KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3GİHZabıta Memuru623KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
4GİHBelediye Trafik

Memuru

119KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5GİHBelediye Trafik

Memuru

106KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6GİHİtfaiye Eri10-1166ERKEKP9460Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
7GİHİtfaiye Eri8-918ERKEKP9360İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
8GİHİtfaiye Eri716ERKEKP360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
9GİHMemur1010KADIN/

ERKEK

P9460Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
10GİHMemur7-8-949KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
11GİHMemur620KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
12GİHBilet Satış

Memuru

91KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
13GİHÇocuk Eğitimcisi71KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
14GİHÇocuk Eğitimcisi63KADIN/

ERKEK

P360,Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak
15GİHEğitmen6-74KADIN/

ERKEK

P360Eğitim Fakültelerinin Lisans Programından mezun olmak veya diğer fakültelerden mezun olanlar için Pedagojik Formasyon eğitimi almış olmak.
16GİHFotoğrafçı73KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
17GİHKameraman73ERKEKP9360Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
18GİHMuhasebeci61KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe bölümlerinden biri veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmak.
19GİHŞoför82ERKEKP9360Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak
20GİHTercüman72KADIN/

ERKEK

P360Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak. Son beş yıl içerisinde yapılmış olan YDS İngilizce sınavından en az B2 düzeyinde puan almış olmak
21GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni71KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
22GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni62KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
23GİHBilgisayar İşletmeni92KADIN/

ERKEK

P9360Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak.
24GİHBilgisayar İşletmeni7-83KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
25GİHAmbar Memuru71KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
26GİHAmbar Memuru61KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
27GİHÇocuk Eğiticisi102KADIN/

ERKEK

P9460Ortaöğretim programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
28GİHÇocuk Rehberi ve Gözetimcisi82KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
19GİHEvlendirme

Memuru

71KADIN/

ERKEK

P9360Adalet Meslek Yüksekokulu programından mezun olmak
30GİHEvlendirme

Memuru

61KADIN/

ERKEK

P360Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak
31GİHGişe Memuru8-92KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans program mezunu olmak
32GİHTahsildar10-112KADIN/

ERKEK

P9360Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programı mezunu olmak
33GİHTahsildar7-94KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümleri mezunu olmak
34GİHVeznedar61KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümlerinden birinden mezun olmak
35AHAvukat6-7-94KADIN/

ERKEK

P360Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık Ruhsatını almış olmak
36DHSİmam81ERKEKP360İlahiyat Lisans programı mezunu olmak
37SHHemşire7-92KADIN/

ERKEK

P360Fakültelerin 4 yıllık Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programından mezun olmak
38SHLaborant81KADIN/

ERKEK

P9360Sağlık Meslek Yüksekokullarına bağlı olarak eğitim veren iki yıllık Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından veya Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olmak
39SHPsikolog51KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin 4 yıllık Psikoloji

Bölümünden mezun olmak

40SHVeteriner Hekim51KADIN/

ERKEK

P360Veterinerlik lisans programından mezun olmak
41THTopograf7-92KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans programının harita ve kadastro bölümünden mezun olmak
42THLaborant62KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun olmak
43THİstatistikçi61KADIN/

ERKEK

P360Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak
44THArkeolog71KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji Bölümlerinden mezun olmak
45THMimar5-66KADIN/

ERKEK

P360Fakültelerin 4 yıllık Mimarlık programından mezun olmak
46THMühendis83KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin İnşaat veya Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
47THMühendis73KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü mezunu olmak

48THMühendis61KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
49THMühendis62KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
50THMühendis52KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
51THMühendis52KADIN/

ERKEK

P360Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
52THÖlçü ve Ayar

Memuru

62KADIN/

ERKEK

P360Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak
53THPeyzaj Mimarı5-64KADIN/

ERKEK

P360Fakültelerin 4 yıllık Peyzaj Mimarı programından mezun olmak
54THProgramcı81KADIN/

ERKEK

P9360Bilgisayar programcılığı eğitimi veren Yüksekokul mezunu olmak
55THSosyolog5-62KADIN/

ERKEK

P360Fakültelerin 4 yıllık Sosyoloji programından mezun olmak
56THŞehir Plancısı6-73KADIN/

ERKEK

P360Fakültelerin 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olmak
57THTekniker91KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans Programının Makine Bölümü mezunu olmak.
58THTekniker72KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans Programının Harita veya İnşaat Bölümü mezunu olmak.
59THTekniker72KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans Programının Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
60THTekniker63KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans Programının Su ürünleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi veya Gıda Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
61THTekniker62KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans Programının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi Bölümü mezunu olmak
62THTeknisyen94KADIN/

ERKEK

P9460Meslek Liselerinin Elektrik, Makine, Sıhhi Tesisat veya Metal işleri Bölümü mezunu olmak
63YHSAŞÇ182KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans programlarının aşçılık bölümünden mezun olmak
64YHSBahçıvan82KADIN/

ERKEK

P9360Tarım Makineleri Önlisans Programından mezun olmak
65YHSDağıtıcı82KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak
66YHSHizmetli121KADIN/

ERKEK

P9460Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
67YHSÇocuk Bakıcısı7-83KADIN/

ERKEK

P9360Önlisans programının çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak
68YHSGassal82KADIN/

ERKEK

P9360İlahiyat Önlisans programı mezunu olmak
69YHSHayvan Kesicisi81ERKEKP9360Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından birinden mezun olmak
70YHSTemizlik

Hizmetlisi

8-94KADIN/

ERKEK

P9360Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da www.diyarbakir.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
 • Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • İstenilen kadrolar için M.E.B.’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
 • İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • İstenilen kadro için son beş yıl içerisinde YDS İngilizce sınavından en az (B2) seviyesinde puan almış olduğuna dair sonuç belgesi,
 • İstenilen kadrolar için Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/02/2023 gününden 06/03/2023 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar (saat 09:00-17:00 arasında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına (Yenişehir İstasyon Caddesi no:65) teslim etmeleri gerekmektedir. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2023 tarihleri arasında belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesine” www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır. -Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu yazımızda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan memur alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Diyarbakır Belediyesi iş imkanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.