Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile müezzin kayyum (kayyım) alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamında 50 personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 29 Aralık 2017 ile 15 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müezzin Kayyım Alımı İlanı 2018

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan müezzin-kayyım kadrolarına; 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak aday arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre “Müezzin- Kayyım” alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; imam-hatip lisesi mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 • Hafız olmak,
 • Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 •  Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
SINIFIUNVANIGRUPKPSS MEZUNİYET DURUMUKADRO

DEREC

ESİ

KPSS

PUANI

KONT.

SAYISI

D.H.S.Müezzin-

Kayyım

1Dört yıllık Dini Yüksek

Öğrenim +Hafız

İHL+Diğer Lisans+Hafız

8-12KPSSP12415
2İ.H.L+ Ön Lisans+Hafız8-12KPSSP12315
3İ.H.L+Hafız8-12KPSSP12220
TOPLAM50

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29.12.2017 (08:00) – 15.01.2018 (16:30) tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 2017 Yılı Açıktan Atama Sınavı (Müezzin-kayyım) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

İl müftülüklerindeki DİBBYS (İKYS) sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların başvuru işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya pasaport),
 • Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (Lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; İmam-hatip Lisesi mezunları için KPSSP122) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

 • Hafızlık belgesi,
 • Adayın; sabıka kaydı ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

Sınav; Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız İnternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre aynı grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar sınavda;

 • Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 • Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
 • Ezan ve ikamet, (10 puan)

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel- Yeterlikleri.aspx yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka kimlik belgesi kabul edilmeyecek, başka kimlik belgesi ibraz eden adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğreneceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme İşlemleri

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Başkanlık sınav, yerleştirme ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası, yerleştirme ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın İnternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

 • Telefon : (0312) 295 70 00
 • Fax : (0312) 2858572
 • E-mail : persis@diyanet.gov.tr
 • Telefon : (0312) 295 70 00

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan müezzin kayyım alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları ile sınavı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.  Ayrıca DİB tarafından yayınlanan bütün ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MÜEZZİN KAYYIM ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, müezzin kayyım alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan müezzin kayyım alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.