Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla DİB yayınlamış olduğu iş ilanı ile 61 ilimiz için bayan müftü yardımcısı ataması gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 2 ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,
 • Bayan olmak.
 • İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Başvurular 02.04.2018 (saat 08:30)-13.04.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
 • Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları

1. İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

 • Yazılı Sınav Konuları;
  • Kur’an-ı Kerim,
  • Arapça,
  • Tefsir, ç) Hadis,
  • Kelam,
  • Fıkıh,
  • İslam tarihi ve İslam ahlakı,
  • Dini ve mesleki genel kültür,
  • Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,
 • Sözlü Sınav Konuları; Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
  • Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
  • Arapça (30 puan),
  • Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
  • Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Sınav Sonuçları

Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olan adaylardan atanmak için tercih ettikleri il için ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl ve yedek sıralanacaktır.

İtiraz İşlemleri Nasıl Nereden Yapılacak?

Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

Adaylar atanmak için tek il tercihinde bulunabileceklerdir. Adaylar atanmak istedikleri ili başvuru esnasında belirteceklerdir. Daha sonra adaylara ikinci bir tercih hakkı verilmeyecektir. İllere atama yapılırken; bir il için tercihte bulunan adaylar arasından başarı sıralaması en yüksek olan aday o ile yerleştirilecektir. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir. Atanmaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınav ile ilgili Başkanlığımız İnternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular, tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim

 • Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
 • e-mail : [email protected]
 • Telefon : (0312) 295 70 00
 • Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YERUNVANISINIFIADEDİ
Adana1
Adıyaman1
Ağrı1
Aksaray1
Amasya1
Ankara1
Ardahan1
Artvin1
Balıkesir1
Bartın1
Batman1
Bayburt1
Bilecik1
Bingöl1
Bitlis1
Bolu1
Burdur1
Çanakkale1
ÇankırıGenel İdare Hizmetleri1
Çorumİl Müftü Yardımcısı1
Denizli1
Diyarbakır1
Düzce1
Edirne1
Elazığ1
Erzincan1
Giresun1
Gümüşhane1
Hakkari1
Iğdır1
Isparta1
Kahramanmaraş1
Karabük1
Karaman1
Kars1
Kastamonu1
Kırıkkale1
Kırklareli1
Kırşehir1
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YERUNVANISINIFIADEDİ
Kilis1
Kütahya1
Mersin1
Muğla1
Muş1
Nevşehir1
Niğde1
Ordu1
Osmaniye1
Rize1
Samsunİl Müftü YardımcısıGenel İdare1
SiirtHizmetleri1
Sinop1
Sivas1
Şanlıurfa1
Şırnak1
Tokat1
Tunceli1
Uşak1
Van1
Yozgat1
Zonguldak1
TOPLAM61

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bayan müftü yardımcısı alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı işe alım süreci sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER DİB HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, dib konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan dib duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.